Developing Solutions for Microsoft Azure - Implement Security

Developing Solutions for Microsoft Azure - Implement Security

Under den här kursen lär du dig använda Azures tjänster för autentisering och auktorisation. Kursen behandlar bland annat Microsoft identity platform, claims-based authorization och role-based access control.

Den här kursen ingår i en serie delkurser som tillsammans täcker viktiga grunder i utveckling för Azure. Du kan välja att gå den här dagen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. 

Choice - Du bestämmer 

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. 

Målgrupp

Erfarna utvecklare som ska utveckla lösningar för Azure. 

Förkunskaper

Du ska ha viss erfarenhet av Azure och kunna programmera i minst ett språk som stöds i Azure. C# används för de flesta exempel. 

Agenda

Implement authentication 

Microsoft identity platform is an evolution of the Azure Active Directory (Azure AD) identity service and developer platform. It allows developers to build applications that sign in all Microsoft identities, get tokens to call Microsoft Graph, other Microsoft APIs, or APIs that developers have built.   

 • Microsoft identity platform 
 • Implement OAuth2 authentication 
 • Implement managed identities for Azure resources 
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens 
 • Implement multi-factor authentication 

Implement access control 

This module covers claims-based and role-based access control.  

 • Claims-based authorization 
 • Role-based access control (RBAC) authorization 

Implement secure data solutions 

This module covers securing data at rest and during transmission.  

 • Encryption options 
 • End-to-end encryption 
 • Implement Azure confidential computing 
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault 

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-203T04

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se