Business Intelligence (BI) - Kurser och utbildning

Våra BI-utbildningar riktar sig mot dig som ska sammanställa och visualisera data för beslutstöd och dig som ska designa BI-system eller vill förstå hur systemen skapas. Nedan hittar du vårt utbud av kurser som bland annat behandlar SQL Server, PowerPivot, SharePoint och Data Mining. Vi har kurser för både teknisk BI-personal som ska utforma stödsystem för beslutsfattare och Self Service-utbildningar i verktyg för beslutsfattande IT-användare.

Masterclass

Masterclasses hos Cornerstone

Gå kurs för ledande experter. Vi har ett stort utbud av masterclasses. 

Kurser inom Business Intelligence

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Developing Tabular SQL Data Models Nyhet

3 dagar

26450 kr

Kod: A524

Datum: 6 april, 22 juni, 28 september, 25 november

Under den här lär du dig att skapa tabulära datamodeller. Du lär dig att importera data från olika källor och bygga robusta enterprise-modeller som kommer att vara grunden för all analys för din organisation. Du lär dig också hur du lägger på affärslogik genom att skapa beräknade kolumner, tabeller och mätetal med hjälp av DAX, språket i tabulära modeller. Läs mer

Stockholm 6 april, 22 juni, 28 september, 25 november, 25 november, 25 november
Umeå 6 april, 22 juni, 28 september, 25 november, 25 november, 25 november
Linköping 6 april, 22 juni, 28 september, 25 november, 25 november, 25 november
Malmö 6 april, 22 juni, 28 september, 25 november, 25 november, 25 november

Power BI for Advanced Users Nyhet

3 dagar

22450 kr

Kod: A541

Datum: 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 2 november, fler

This Power BI level 2 workshop is an intensive three-day course that is designed for Power Users and Data Stewards who want to learn how to utilize the tools available in the Power BI stack, including the Power BI Cloud Portal. Läs mer

Stockholm 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 2 november, 2 november, 9 december
Umeå 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 2 november, 2 november, 9 december
Linköping 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 2 november, 2 november, 9 december
Malmö 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 2 november, 2 november, 9 december

Power BI Fundamentals Nyhet

2 dagar

15450 kr

Kod: A540

Datum: 4 maj, 29 juni, 24 augusti, 29 oktober, fler

This basic Power BI training is intended for end users who have access to complete data models and are ready to visualize data from these models. The course is designed for beginners and no previous experience is required. You learn step by step how to use your data to build reports in Power BI Desktop and publish them in the cloud service where you can create and share your custom dashboards. Läs mer

Göteborg 4 maj, 4 maj, 29 juni, 24 augusti, 29 oktober, 7 december
Stockholm 4 maj, 29 juni, 24 augusti, 29 oktober, 29 oktober, 7 december
Malmö 4 maj, 29 juni, 24 augusti, 29 oktober, 29 oktober, 7 december
Linköping 4 maj, 29 juni, 24 augusti, 29 oktober, 29 oktober, 7 december

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26450 kr

Kod: M20778

Datum: 1 juni, 31 augusti, 26 oktober, 14 december

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Göteborg 1 juni, 31 augusti, 26 oktober, 26 oktober, 14 december
Stockholm 1 juni, 31 augusti, 26 oktober, 14 december
Malmö 1 juni, 31 augusti, 26 oktober, 14 december
Linköping 1 juni, 31 augusti, 26 oktober, 14 december

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

33950 kr

Kod: M20767

Datum: 10 september, 29 oktober, 3 december

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 10 september, 29 oktober, 3 december
Göteborg 10 september, 29 oktober, 3 december
Malmö 10 september, 29 oktober, 3 december
Linköping 10 september, 29 oktober, 3 december

Power BI for Data Wranglers Nyhet

2 dagar

17950 kr

Kod: A542

Datum: 25 juni, 3 september, 17 december

This training is designed for data wranglers, developers or data transformers, who want to transform rawdata coming from one or more data sources and make that data ready for further analytics. The emphasis on this course is how to turn low quality data into something that will give you the business insights you need to make the right decisions. Läs mer

Stockholm 25 juni, 3 september, 17 december
Göteborg 25 juni, 3 september, 17 december
Malmö 25 juni, 3 september, 17 december
Linköping 25 juni, 3 september, 17 december

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 25 maj, 30 november

Under den här kursen lär du dig hur du implementerar en lösning för dataanalys och rapporter med SQL Server Reporting Services. Du lär dig att använda utvecklingsverktygen i Reporting Services för att skapa och hantera rapporter och skapa self service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 25 maj, 30 november
Malmö 25 maj, 30 november, 30 november
Göteborg 25 maj, 30 november, 30 november
Linköping 25 maj, 30 november, 30 november

Developing SQL Data Models using Analysis Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20768

Datum: 8 oktober, 19 november

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services SSAS . Läs mer

Stockholm 8 oktober, 19 november
Göteborg 8 oktober, 8 oktober, 19 november
Malmö 8 oktober, 19 november
Linköping 8 oktober, 19 november

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 31 augusti, 15 november

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 15 november
Göteborg 31 augusti, 15 november
Malmö 31 augusti, 15 november
Linköping 31 augusti, 15 november

Implementing an Azure Data Solution

3 dagar

26450 kr

Kod: MDP-200T01

Datum: 4 maj, 22 juni

Under den här kursen lär du dig använda Azure som dataplattform och får bygga lösningar som utnyttjar olika teknologier och språk. Kursen täcker on-premises, hybrid- och cloudscenarier, med både relationsdata och NoSQL-data. Du lär dig också om datasäkerhet, inklusive autentisering, auktorisation, datapolicies och standards. Dessutom lär du dig att implementera övervakning för både datalagring och databehandling. Slutligen behandlas optimering och katastrofåterställning av lösningar för Big Data, strömmande data och batchbearbetning. Läs mer

Stockholm 4 maj, 22 juni
Umeå 4 maj, 22 juni
Linköping 4 maj, 22 juni
Göteborg 4 maj, 22 juni

Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

3 dagar

26450 kr

Kod: MDP-100T01

Datum: 20 april

Den här utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att använda tjänsterna i Azure för att utveckla, träna och driftsätta Machine Learning-lösningar. Läs mer

Stockholm 20 april
Göteborg 20 april
Malmö 20 april
Linköping 20 april

Designing an Azure Data Solution

2 dagar

19950 kr

Kod: MDP-201T01

Datum: 25 maj

Under den här kursen lär du dig att designa lösningar, med Azure som dataplattform, som utnyttjar olika teknologier och språk. Kursen täcker on-premises, cloud- och hybridscenarier, med både relationsdata och NoSQL-data. Läs mer

Stockholm 25 maj
Malmö 25 maj
Göteborg 25 maj
Linköping 25 maj

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 13 december

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Stockholm 13 december
Umeå 13 december
Göteborg 13 december
Malmö 13 december

Masterclass: Accelerated SQL Server Integration Services with Dejan Sarka Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: 8 juni

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer

Stockholm 8 juni

Masterclass: DAX Advanced

2 dagar

20950 kr

Kod: MC066

Datum: 28 april

DAX language was created specifically for the handling of data models, through the use of formulas and expressions. DAX is used in several Microsoft Products such as Microsoft Power BI, Microsoft Analysis Services and Microsoft Power Pivot for Excel. These products all share the same internal engine, called Tabular Vertipaq xVelocity before . With DAX we have the ability to include business logic in calculations in order to enrich our business intelligence models. Läs mer

Stockholm 28 april

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Data Analysis with Python in Visual Studio

3 dagar

26950 kr

Kod: MC059

Datum: Kursen hålls på begäran

Python is a dynamic language popular for web development, big data, science, and scripting. Python is powerful. The Python language is expressive and productive, it comes with a great standard library, and it s the center of a huge universe of wonderful third-party libraries. Python s readable style, quick edit-and-run development cycle, and batteries included philosophy mean that you can sit down and enjoy writing code rather than fighting compilers and thorny syntax. Läs mer

SQL Server 2017 - Business Intelligence Skills Update

1 dag

10450 kr

Kod: M10998-2

Datum: Kursen hålls på begäran

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig nyheter i PowerBI, Reporting Services och Analysis Services. Läs mer