Business Intelligence (BI) - Kurser och utbildning

Våra BI-utbildningar riktar sig mot dig som ska sammanställa och visualisera data för beslutstöd och dig som ska designa BI-system eller vill förstå hur systemen skapas. Nedan hittar du vårt utbud av kurser som bland annat behandlar SQL Server, PowerPivot, SharePoint och Data Mining. Vi har kurser för både teknisk BI-personal som ska utforma stödsystem för beslutsfattare och Self Service-utbildningar i verktyg för beslutsfattande IT-användare.

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Dejan Sarka

Under den här kursen lär du dig att skapa SQL Server-lösningar med hög tillgänglighet. Kursen börjar med en översikt över relevanta tekniker i Windows Server 2012 R2/2016, för att sedan gå på djupet inom Availability Groups och Failover Clustering i SQL Server. Kursstart: 17 december.

Kurser inom Business Intelligence

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26450 kr

Kod: M20778

Datum: 24 september, 22 oktober, 12 november, 17 december

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Stockholm 24 september, 22 oktober, 12 november, 17 december
Göteborg 24 september, 22 oktober, 22 oktober, 12 november, 17 december
Malmö 24 september, 24 september, 22 oktober, 12 november, 12 november, 17 december, 17 december
Linköping 24 september, 22 oktober, 12 november, 17 december

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

33950 kr

Kod: M20767

Datum: 10 september, 29 oktober, 3 december

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 10 september, 29 oktober, 3 december
Göteborg 10 september, 10 september, 29 oktober, 3 december
Malmö 10 september, 29 oktober, 3 december
Linköping 10 september, 29 oktober, 3 december

Developing SQL Data Models using Analysis Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20768

Datum: 27 augusti, 8 oktober, 19 november

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services SSAS . Läs mer

Stockholm 27 augusti, 8 oktober, 19 november
Göteborg 27 augusti, 8 oktober, 8 oktober, 19 november
Malmö 27 augusti, 8 oktober, 19 november
Linköping 27 augusti, 8 oktober, 19 november

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 17 september, 26 november

Under den här kursen lär du dig hur du implementerar en lösning för dataanalys och rapporter med SQL Server Reporting Services. Du lär dig att använda utvecklingsverktygen i Reporting Services för att skapa och hantera rapporter och skapa self service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 17 september, 26 november
Göteborg 17 september, 26 november
Malmö 17 september, 26 november
Linköping 17 september, 26 november

SQL Server 2017 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

10450 kr

Kod: M10998-2

Datum: 11 september, 18 december

Under den här SQL Server 2017-kursen lär du dig nyheterna inom Business Intelligence i SQL Server 2017. Du lär dig nyheter i PowerBI, Reporting Services och Analysis Services. Läs mer

Stockholm 11 september, 18 december
Göteborg 11 september, 18 december
Malmö 11 september, 18 december
Linköping 11 september, 18 december

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 31 augusti, 15 november

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 15 november
Göteborg 31 augusti, 15 november
Malmö 31 augusti, 15 november
Linköping 31 augusti, 15 november

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 17 september, 13 december

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 17 september, 13 december
Linköping 17 september, 13 december
Umeå 17 september, 13 december
Göteborg 17 september, 13 december

Analyzing Big Data with Microsoft R

3 dagar

26450 kr

Kod: M20773

Datum: 8 oktober

During this course you will learn how to use Microsoft R Server to create and run an analysis on a large dataset, and how to utilize it in Big Data environments, such as a Hadoop or Spark cluster, or a SQL Server database. Läs mer

Stockholm 8 oktober
Göteborg 8 oktober
Malmö 8 oktober
Linköping 8 oktober

Cloud Data Science with Azure Machine Learning

5 dagar

36950 kr

Kod: M20774

Datum: 5 november

During this course you will learn how to analyze and present data by using Azure Machine Learning, and to get an introduction to the use of machine learning with big data tools such as HDInsight and R Services. Läs mer

Stockholm 5 november
Linköping 5 november
Umeå 5 november
Göteborg 5 november

Masterclass: Accelerated SQL Server Integration Services with Dejan Sarka Nyhet

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: 17 december

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer

Stockholm 17 december

Masterclass: Mastering DAX Workshop with Alberto Ferrari

3 dagar

25450 kr

Kod: MC037

Datum: Kursen hålls på begäran

This three-day workshop is a complete course about the DAX language. DAX is the native language of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and SSAS Tabular models in Microsoft SQL Server Analysis Services. The training is aimed at users of Power Pivot for Excel, Power BI Desktop and at Analysis Services developers that want to learn and master the DAX language. Läs mer

R in a Day - Workshop med Jörgen Hasselgren

1 dagar

10450 kr

Kod: A531

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna workshop kickstartar dig med dataanalysspråket R genom att på ett exempelorienterat sätt att ringa in de viktigaste komponenterna i, och aspekterna på, ämnet. Den riktar sig till dig som idag är analytiker, arbetar med BI eller bara är intresserad av R. Läs mer

Practical Machine Learning and AI with Rafal Lukawiecki, Part A: Fundamentals of Machine Learning

2 dagar

19950 kr

Kod: MC047

Datum: Kursen hålls på begäran

This course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Machine Learning, Artificial Intelligence and Data Science, and introduces the most important concepts and tools. Läs mer

Practical Machine Learning and AI with Rafal Lukawiecki, Part B: Intermediate Machine Learning in R on SQL Server and Microsoft ML Server

3 dagar

28950 kr

Kod: MC048

Datum: Kursen hålls på begäran

This course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Microsoft Machine Learning Server and SQL Server 2017. By popular demand, this course teaches programming in R and how to use it for machine learning on the Microsoft platform. Most of the course is also applicable to Python programmers, as the key libraries are the same. Läs mer

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6950 kr

Kod: A137

Datum: Kursen hålls på begäran

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9950 kr

Kod: M10986-2

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer