SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen.

Kursen fokuserar på skillnader mellan SQL Server 2016 och version 2012. Mycket har hänt mellan dessa versioner, både för DBA, utvecklare och ur Business Intelligence-perspektiv.

Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till dig som idag arbetar med Business Intelligence med SQL Server 2012 eller 2014, samt skall utveckla BI-lösningar baserade på, eller beroende av, SQL Server 2016. 

Förkunskaper

Du behöver vara bekant med SQL Server och den BI-funktionalitet som finns i version 2012. Du bör också ha grundläggande kunskaper om BI/Data Warehouse-utveckling samt beroende tekniker såsom SharePoint, Excel eller andra BI-verktyg.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Introduction to SQL Server 2016

Describe key capabilities and components of SQL Server 2016.

 • Overview of SQL Server 2016
 • SQL Server 2016 Editions and Components
 • Installing SQL Server 2016
 • SQL Server Management Studio Enhancements

What’s New in SQL Server Performance

This module describes new and enhanced features in SQL Server performance.

  • Columnstore Indexes for Operational Analytics
  • The Query Data Store
  • Temporal Tables

What’s New in SQL Server Reporting and BI

This module introduces reporting and BI enhancements and new features in SQL Server 2016.

 • Reporting Services Enhancements
 • PowerBI Enhancements

What’s New in SQL Server Data Access?

At the end of this module you will be able to describe data access enhancements in SQL Server 2016.

 • PolyBase
 • Enhancements to Integration Services

New and Enhanced Features in SQL Server OLAP

This module describes enhancements in SQL Server OLAP.

 • New and Enhanced Features in SQL Server OLAP
 • What’s New in SQL Server Analysis Services

 

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod M10986-2

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se