Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar och konfigurerar Office 365-apparna för samarbete och kommunikation. De två första modulerna, som behandlar analys av affärskrav respektive Governance, behandlas bara översiktligt, vilket gör att kursen har förkortats från två dagar till en dag.

Den här kursen ingår i serien Deploying Microsoft 365 Teamwork. Du kan välja att gå kursen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna 

Deploying Microsoft 365 Teamwork  

Gå alla kurserna i serien Deploying Microsoft 365 Teamwork för paketpriset 36 450 kronor. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Evaluating Office 365 Collaboration Workloads 

Office 365 includes many features that can be used to build collaboration solutions. The core component for building collaboration solutions is SharePoint Online, but other features such as Yammer and Stream can also be used. You need to understand how SharePoint Online and other Office 365 features compare with third-party solutions when designing your solution. You also need to be able to analyze business requirements to ensure that your solution meets business needs.   

Planning and Developing Governance 

Successful deployment and management of information technology (IT) requires a consistent and well-defined methodology. Governance is the processes that you follow to define the policies and procedures for deploying and managing IT, including collaboration solutions. You need to consider governance for application management, user adoption, change management, and monitoring.  

Managing Office 365 collaboration workloads 

In Office 365, there are many apps and features that you can use for collaboration. You need to understand how to configure these apps and features to meet the needs of your organization. In this module, you will learn about management of Office 365 groups, Power BI, Microsoft Stream, Yammers, Flow, and PowerApps.  

  • Managing Office 365 collaboration workloads 
  • Managing Stream capabilities 
  • Managing Yammer capabilities 
  • Managing Flow and PowerApps capabilities 

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till tekniker som administrerar TeamsSom deltagare förutsätts du ha erfarenhet av Powershell. Vidare krävs en grundläggande förståelse för Active Directory och Azure AD. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMS-300T04
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

15 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.