Managing Microsoft Teams

Under den här kursen lär du dig att konfigurera, driftsätta och hantera Office 365-workloads för Microsoft Teams, med fokus på effektivt samarbete och kommunikation i enterprise-miljöer.

Kursen täcker bland annat säkerhet och compliance, hur du förbereder IT-miljön inför en driftsättning av Microsoft Teams samt hur du administrerar och sätter policies för samarbete och kommunikation.

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till tekniker som vill lära sig att administrera Microsoft Teams.

Som deltagare förutsätts du ha erfarenhet av PowerShell. Vidare krävs en grundläggande förståelse de olika tjänsterna i Office 365.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Teams Overview

In this module, you will get an overview of Microsoft Teams including Teams architecture and related Office 365 workloads. You will be provided an overview of security and compliance in Microsoft Teams and finally get an overview of how to manage Microsoft Teams.

 • Overview of Microsoft Teams
 • Overview of security and compliance in Microsoft Teams
 • Overview of managing Microsoft Teams

Implement Microsoft Teams Governance, Security and Compliance

In this module, you will plan and configure governance for Office 365 groups including expiration and naming policies. Then you will implement security by configuring conditional access, MFA or Threat Management for Microsoft Teams. Finally, you will implement compliance for Teams by using DLP policies, eDiscovery cases or supervision policies.

 • Implement Governance and Lifecycle Management for Microsoft Teams
 • Implementing Security for Microsoft Teams
 • Implementing Compliance for Microsoft Teams

Prepare the environment for a Microsoft Teams deployment

In this module, you plan an upgrade from Skype for Business to Microsoft Teams by evaluating upgrade paths with coexistence and upgrade modes, manage meeting migrations and configuring coexistence and upgrade settings. Then you plan and configure network settings for Microsoft Teams, and finally you will deploy and manage Microsoft Teams endpoints.

 • Upgrade from Skype for Business to Microsoft Teams
 • Plan and configure network settings for Microsoft Teams
 • Deploy and Manage Microsoft Teams endpoints

Deploy and manage teams

In this module, you will learn how to create and manage teams, manage membership and access for both, internal and external users.

 • Create and manage teams
 • Manage membership
 • Manage access for external users

Manage collaboration in Microsoft Teams

In this module, you will manage chat and collaboration experiences such as team settings or private channel creation policies. Finally, you will manage settings for Teams apps such as app setup policies, Apps, bots & connectors in Microsoft Teams or publish a custom app in Microsoft Teams.

 • Manage chat and collaboration experiences
 • Manage settings for Teams apps

Manage communication in Microsoft Teams

In this module, you will learn how to manage Live event and meetings experiences, manage phone numbers or Phone System for Microsoft Teams and finally how to troubleshoot audio, video, and client issues.

 • Manage Live event and meetings experiences
 • Manage phone numbers
 • Manage Phone System for Microsoft Teams
 • Troubleshot audio, video, and client issues

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 31 950,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod MMS-700T00

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

8 juni

28 september

16 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.