Microsoft Exchange Administration - High Availability and Disaster Recovery

High Availability and Disaster Recovery

På en dag går vi igenom de traditionella metoderna och moderna lösningarna för hög tillgänglighet och återhämtning efter katastrofsituationer för Exchange Server eller Exchange Online.

Medan Microsoft Exchange stöder traditionella metoder erbjuder det också lösningar som moderniserar hög tillgänglighet och katastrofåterställning och är direkt integrerade i systemet. I den här kursen kommer du att introduceras de huvudsakliga lösningarna, du lär dig när du ska använda den ena eller den andra, samt hur du planerar och utför implementationen.

Kursen ingår i vårt Choice-program och är den tredje i en serie delkurser som tillsammans behandlar hur du planerar och konfigurerar sk Messaging med Exchange i en Microsoft 365-baserad infrastruktur. Du kan välja att gå denna som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna som på en vecka bildar sviten ”Microsoft Exchange Administration”. Denna delkurs hålls på en dag mot originalmaterialets planerade två dagar. Därför kan tempot vara något högre och vissa detaljmoment lämnas till självstudier.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper i den tekniska aspekten på Office 365, samt grundläggande kunskaper i Windows- och AD-baserade nätverk och Microsoft Exchange-teknologier. 

Ämnesområden

High Availability for Exchange Servers 

  • Planning High Availability for Mailbox Servers 
  • High Availability for Client Access Service 
  • High Availability for Transport 
  • Implementing Site Resilience 

Managing Disaster Recovery  

  • Planning for Disaster Recovery 
  • Implementing Backup Strategies 
  • Restoring MailboxesDatabases, and Servers 

Managing Public Folders  

  • Planning the Public Folder Hierarchy 
  • Implementing and Managing Public Folders 
  • Troubleshooting Public Folders 

Om kursen

Pris: 10 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMS-200T03

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se