Access-utbildning

Access - Kurser och utbildning

Med programvaran Access, som är en del av Microsoft Office, ges du möjlighet att utveckla databaser för att effektivisera och strukturera arbetet med olika register. Med de funktioner som finns i Access kan du enkelt skapa användarvänliga formulär (användargränssnitt) och rapporter.

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2016, 2013 och 2010.

Kurser inom Access

Filtrera:

Kursort

Jag är klar

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 24 juni, 10 augusti, 19 oktober

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Läs mer

Stockholm 24 juni, 10 augusti, 19 oktober
Umeå 24 juni, 10 augusti, 19 oktober
Linköping 24 juni, 10 augusti, 19 oktober
Malmö 24 juni, 10 augusti, 19 oktober

Skapa avancerade frågor med Microsoft Access 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A176

Datum: Kursen hålls på begäran

Här får du fördjupade kunskaper om frågor i Access så att du kan skapa frågor med avancerade urval och beräkningar samt frågor som på olika sätt uppdaterar databasen. Du får också veta hur man länkar och importerar information från SQL Server. Läs mer

Skapa avancerade formulär och rapporter med Microsoft Access 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A177

Datum: Kursen hålls på begäran

Med denna kurs fördjupar du dina kunskaper om formulär och rapporter så att du kan skapa en användarvänlig applikation. Du får veta hur du skapar avancerade formulär som gör att det blir lättare att arbeta med databasen. Läs mer