Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Excel är ett kalkylbladsprogram i Microsoft Office. Excel kan du använda när du vill skapa och formatera arbetsböcker för att analysera data och få ett beslutsunderlag, vill spåra data, skriva formler för att utföra beräkningar och presentera data i en mängd olika diagram med professionellt utseende.

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2016, 2013 och 2010.

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti
Umeå 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti
Linköping 20 januari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti
Malmö 20 januari, 10 februari, 10 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 4 maj, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 9 juli, 12 augusti
Umeå 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 12 augusti
Linköping 22 januari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 12 augusti
Malmö 22 januari, 12 februari, 12 februari, 4 mars, 25 mars, 16 april, 6 maj, 6 maj, 27 maj, 17 juni, 12 augusti

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dag

6450 kr

Kod: A131

Datum: 24 januari, 6 mars, 8 maj, 6 juli, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Göteborg 24 januari, 6 mars, 6 mars, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti
Stockholm 24 januari, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti
Malmö 24 januari, 6 mars, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti
Linköping 24 januari, 6 mars, 6 mars, 8 maj, 6 juli, 14 augusti

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 25 mars, 3 juni

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 25 mars, 3 juni
Göteborg 25 mars, 25 mars, 3 juni
Malmö 25 mars, 3 juni
Linköping 25 mars, 3 juni

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 14 april, 6 juli

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Göteborg 14 april, 14 april, 6 juli
Stockholm 14 april, 6 juli
Malmö 14 april, 6 juli
Linköping 14 april, 6 juli

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dag

6950 kr

Kod: A134

Datum: 14 februari, 20 maj

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 14 februari, 20 maj
Umeå 14 februari, 20 maj
Linköping 14 februari, 20 maj
Malmö 14 februari, 20 maj

Hantera kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A133

Datum: 13 mars, 29 maj

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 13 mars, 29 maj
Göteborg 13 mars, 29 maj
Malmö 13 mars, 29 maj
Linköping 13 mars, 29 maj

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 30 mars

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 30 mars
Umeå 30 mars
Linköping 30 mars
Malmö 30 mars

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer