Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Excel är ett kalkylbladsprogram i Microsoft Office. Excel kan du använda när du vill skapa och formatera arbetsböcker för att analysera data och få ett beslutsunderlag, vill spåra data, skriva formler för att utföra beräkningar och presentera data i en mängd olika diagram med professionellt utseende.

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2016, 2013 och 2010.

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 17 december, 21 januari, 4 februari, 4 mars, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 21 januari, 4 februari, 4 mars, 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 1 juli
Umeå 21 januari, 4 februari, 4 mars, 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 1 juli
Linköping 21 januari, 4 februari, 4 mars, 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 1 juli
Göteborg 17 december, 21 januari, 4 februari, 4 februari, 4 mars, 25 mars, 8 april, 8 april, 13 maj, 10 juni, 10 juni, 1 juli

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 23 januari, 6 februari, 6 mars, 27 mars, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 23 januari, 6 februari, 6 mars, 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli
Umeå 23 januari, 6 februari, 6 mars, 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli
Linköping 23 januari, 6 februari, 6 mars, 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli
Göteborg 23 januari, 6 februari, 6 februari, 6 mars, 27 mars, 10 april, 10 april, 15 maj, 12 juni, 12 juni, 3 juli

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 8 februari, 8 mars, 17 maj, 5 juli

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Göteborg 8 februari, 8 mars, 17 maj, 17 maj, 5 juli
Stockholm 8 februari, 8 mars, 17 maj, 5 juli
Linköping 8 februari, 8 mars, 17 maj, 5 juli
Malmö 8 februari, 8 mars, 17 maj, 5 juli

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 21 januari, 27 mars, 12 juni

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Göteborg 21 januari, 27 mars, 27 mars, 12 juni
Stockholm 21 januari, 27 mars, 12 juni
Malmö 21 januari, 27 mars, 12 juni
Linköping 21 januari, 27 mars, 12 juni

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 20 december, 11 mars, 17 maj

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 20 december, 11 mars, 17 maj
Linköping 11 mars, 17 maj
Umeå 11 mars, 17 maj
Göteborg 11 mars, 17 maj

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 18 mars, 3 juni

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Stockholm 18 mars, 3 juni
Malmö 18 mars, 3 juni
Göteborg 18 mars, 3 juni
Linköping 18 mars, 3 juni

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 29 april

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 29 april
Malmö 29 april
Göteborg 29 april
Linköping 29 april

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 20 maj

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 20 maj
Linköping 20 maj
Umeå 20 maj
Göteborg 20 maj

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: Kursen hålls på begäran

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer