Word-utbildning

Word - Kurser och utbildning

Med Word, som är ett av programmen i Office-paketet, har du möjlighet att upprätta proffsiga dokument. Dessutom innehåller Word olika hjälpfunktioner som gör det enkelt att skapa offerter, avtal, blanketter och protokoll på ett nytt och effektivt sätt. Nedan hittar du våra kurser och utbildningar inom Word.

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2013, 2010 och 2016.

Kurser inom Word

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A112

Datum: 31 augusti, 16 november

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 16 november
Göteborg 31 augusti, 16 november, 16 november
Malmö 31 augusti, 16 november
Linköping 31 augusti, 16 november

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 3 september, 29 oktober

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läs mer

Stockholm 3 september, 29 oktober
Göteborg 3 september, 29 oktober
Malmö 3 september, 29 oktober
Linköping 3 september, 29 oktober

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A118

Datum: 12 oktober, 23 november

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Läs mer

Stockholm 12 oktober, 23 november
Göteborg 12 oktober, 23 november
Malmö 12 oktober, 23 november
Linköping 12 oktober, 23 november

Programmera med Microsoft Word VBA 2010/2013/2016

3 dagar

15950 kr

Kod: A117

Datum: Kursen hålls på begäran

Efter kursen kan du skapa mallar med dialogrutor. Användaren kan mata in önskad information i dem och informationen hamnar sedan på rätt plats i ett dokument. Du kan automatisera arbetet med Word VBA genom att skapa procedurer och koppla dem till knappar eller menykommandon. Läs mer