Deploying Microsoft 365 Teamwork – Alla kurserna

Deploying Microsoft 365 Teamwork – Alla kurserna

Under den här kursen lär du dig att konfigurera och hantera de tjänster i Office 365 som handlar om effektivt samarbete, såsom SharePoint, OneDrive och Teams.

Kursen förbereder (tillsammans med kurs MMS-301) för certifieringen Microsoft 365 Certified Teamwork Administrator Associate.

Choice - Du bestämmer

Kursen ingår i vårt Choice-program och är uppdelad i fyra delkurser. Utifrån vad du kan och behöver kan du antingen boka hela kursen här eller välja fritt vilka av delkurserna nedan du vill boka dig på. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Delkurs: Managing Office 365 Content Services – 2 dagar

Under den här kursen lär du dig hur du planerar för, konfigurerar och administrerar SharePoint Site Collections och OneDrive for Business. Kursen behandlar strukturen på en modern SharePoint-sajt, inklusive SharePoint Hub Sites. 

Delkurs: Managing SharePoint Online – 1 dag

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar användarprofiler och appar, med korrekta inställningar för rättigheter. Kursen behandlar också hur du planerar för och konfigurerar Managed Metadata och Business Connectivity Services. Slutligen lär dig hur du konfigurerar och hanterar Search. 

Delkurs: Enabling Microsoft Teams for Collaboration – 1 dag

Under den här kursen lär du dig hur du planerar för, driftsätter och administrerar Microsoft Teams. Du får en förståelse för hur Teams hänger ihop med SharePoint, OneDrive och Office 365-grupper. Du lär dig också best practices för införandet av Teams i en organisation. 

Delkurs: Enabling Office 365 Workloads for Collaboration – 1 dag

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar och konfigurerar Office 365-apparna för samarbete och kommunikation. De två första modulerna, som behandlar analys av affärskrav respektive Governance, behandlas bara översiktligt, vilket gör att kursen har förkortats från två dagar till en dag. 

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till tekniker som vill lära sig att administrera Office 365Som deltagare förutsätts du ha erfarenhet av administration av Windows Server samt PowerShell. Vidare krävs grundläggande förståelse för Active Directory och Azure AD. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Certifiering

För dig som planerar att skriva certifieringstestet Deploying Microsoft 365 Teamwork (MS-300behöver du gå alla fyra delkurserna ovan. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 36 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod MMS-300T

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

24 augusti

30 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.