Managing SharePoint Online

Managing SharePoint Online

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar användarprofiler och appar, med korrekta inställningar för rättigheter. Kursen behandlar också hur du planerar för och konfigurerar Managed Metadata och Business Connectivity Services. Slutligen lär dig hur du konfigurerar och hanterar Search.

Den här kursen ingår i serien Deploying Microsoft 365 Teamwork. Du kan välja att gå kursen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.

Deploying Microsoft 365 Teamwork  

Gå alla kurserna i serien Deploying Microsoft 365 Teamwork för paketpriset 36 450 kronor. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Manage User Profiles and Apps 

This module is about user profile and customization in SharePoint Online. It discusses manage User Profiles in SharePoint Online. It also describes how to use the App Catalog to make custom business apps available for your SharePoint Online.  

  • Manage User Profiles 
  • Plan and configure customizations and apps 

Plan and Configure Managed Metadata and Business Connectivity 

This module is about the Managed Metadata and Business Connectivity Services. It introduces the concepts of managed metadata as well as the process to import term sets. It also describes how to manage Business Connectivity Services and create external list.  

  • Plan and configure Managed Metadata 
  • Plan and configure Business Connectivity Services (BCS) and Secure 

Plan and Configure Search 

This module is about enterprise search service application. It provides details on planning and configuring content sources, crawl schedules, and crawl rules. It also discusses how to provision search management of a range of search components, such as Query Rules, Result Types and Display Templates.  

  • Overview of search in SharePoint Online 
  • Manage search  

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till tekniker som vill lära sig att administrera Office 365 och tjänsterna för samarbeteSom deltagare förutsätts du ha erfarenhet av PowerShell. Vidare krävs en grundläggande förståelse för Active Directory och Azure AD. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMS-300T02
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

13 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.