SharePoint-utveckling

Utbilda dig inom SharePoint-utveckling med hjälp av vårt utbud av kurser. Du kan dels bygga din SharePoint-utveckling utgående från grundkunskaper i systemutveckling med .NET Framework, men du kan även komma väldigt långt utan utvecklarkunskaper. Det finns väldigt mycket du kan göra utan att skriva en enda rad med kod.

Power Learning - Lärande som skapar effekt

Power Learning är en process för kompetensutveckling som bygger på forskning och studier om framgång. Den baseras på beprövade teorier om framgång för Laget, Jaget och Lärandet förenade i en agil process som kännetecknas av motivation, flexibilitet och nytta.

Kurser inom SharePoint-utveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SharePoint Online - no-code solutions for Power Users Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M55215

Datum: 29 oktober, 17 december, 4 februari, 23 april, fler

Lär dig få ut så mycket som möjligt av SharePoint Online och SharePoint 2016 utan att skriva kod. Under den här kursen kommer du att skapa en hel serie av lösningar genom att i huvudsak använda webbläsaren och Office-paketet. Läs mer

Stockholm 29 oktober, 17 december, 4 februari, 23 april, 10 juni
Linköping 29 oktober, 17 december, 23 april, 10 juni
Malmö 29 oktober, 17 december, 23 april, 10 juni
Göteborg 29 oktober, 17 december, 23 april, 23 april, 10 juni

SharePoint 2016 for Developers Nyhet

5 dagar

36950 kr

Kod: A310

Datum: 12 november, 11 februari, 20 maj

This course explores the development opportunities available with SharePoint 2016 On-premises. The first half of the class focuses on SharePoint Foundation 2016 development where students will learn how to develop fundamental building blocks such as features, solutions, pages, lists and workflows. In addition, new topics such the new SharePoint app model and the SharePoint app security OAuth and S2S for apps as well as remote event receivers are covered and explained in great depth. Läs mer

Malmö 12 november, 11 februari, 11 februari, 20 maj
Göteborg 12 november, 11 februari, 20 maj, 20 maj
Stockholm 12 november, 11 februari, 20 maj
Linköping 12 november, 11 februari, 20 maj

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 Nyhet

5 dagar

36950 kr

Kod: A311

Datum: 26 november, 18 februari, 24 juni

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 is an intensive five-day course that teaches students how to develop and deploy custom software solutions to the Microsoft cloud using Microsoft Azure, Office 365 and SharePoint Online. The course examines developing with Microsoft Azure services, extending SharePoint Online and leveraging the authentication services provided through Azure Active Directory. Along the way. students will be exposed to cutting edge topics such as programming with the Microsoft Graph API and developing client-side web parts using the SharePoint Framework. Läs mer

Stockholm 26 november, 18 februari, 24 juni
Linköping 26 november, 18 februari, 24 juni
Umeå 26 november, 18 februari, 24 juni
Malmö 26 november, 18 februari, 24 juni

Introduktion till SharePoint 2013

2 dagar

16450 kr

Kod: A155

Datum: Kursen hålls på begäran

Lär dig att förstå Microsoft SharePoint 2013 som samarbetsplattform. Du lär dig vad SharePoint är, hur slutanvändare arbetar i SharePoint, hur redaktörer skapar och anpassar listor, bibliotek och webbdelar, vilka inbyggda lösningar som finns, och vilka utvecklingsmöjligheter SharePoint har. Läs mer

SharePoint 2013 - Basic Branding

2 dagar

19950 kr

Kod: M55081

Datum: Kursen hålls på begäran

Lär dig anpassa SharePoint Server 2013 med konceptet Branding. Med väldigt lite programmeringskunskap kan du skapa ett personligt och anpassat utseende som går i linje med din företagsprofil. SharePoint-miljön för webbsiter, Intranät och Extranät kan alla enkelt brandas och sticka ut utseendemässigt. Varför nöja sig med standardutseendet? Visst vore det skönt att kunna göra detta själv, utan utvecklingskonsulter! Läs mer