Developing SQL Data Models using Analysis Services

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services (SSAS).

Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX.

Förkunskaper

Du bör ha goda kunskaper och god erfarenhet inom Transact-SQL och databasdesign. Till detta rekommenderar vi vår kurs Querying Data with Transact-SQL.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

This module introduces key BI concepts and the Microsoft BI product suite.

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft business Intelligence platform

Creating Multidimensional Databases

This module describes how to create multidimensional databases using SQL Server Analysis Services.

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Data Sources and Data Source Views
 • Cubes
 • Overview of Cube Security
 • Configure SSAS
 • Monitoring SSAS

Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to implement dimensions in a cube.

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Implementing Sorting and Grouping Attributes
 • Slowly Changing Dimensions

Working with Measures and Measure Groups

This module describes how to implement measures and measure groups in a cube.

 • Working with measures
 • Working with measure groups

Introduction to MDX

This module describes the MDX syntax and how to use MDX.

 • MDX fundamentals
 • Adding calculations to a cube
 • Using MDX to query a cube

Customizing Cube Functionality

This module describes how to customize a cube.

 • Implementing key performance indicators
 • Implementing actions
 • Implementing perspectives
 • Implementing translations

Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

This module describes how to implement a tabular data model in PowerPivot.

 • Introduction to tabular data models
 • Creating a tabular data model
 • Using an analysis services tabular model in an enterprise BI solution

Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

This module describes how to use DAX to create measures and calculated columns in a tabular data model.

 • DAX fundamentals
 • Using DAX to create calculated columns and measures in a tabular data model

Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module describes how to use data mining for predictive analysis.

 • Overview of Data Mining
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming a Data-Mining Model
 • Using the Data Mining add-in for Excel

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 26 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20768

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

14 april

15 juni

14 september

21 december

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.