Developing SQL Databases, Part 1

Denna SQL Server-kurs ger dig kunskaperna om funktioner och verktyg i SQL Server som du behöver för att skapa databaser. Utbildningen riktar sig utvecklare och tekniker som vill komma igång med att skapa databaslösningar med SQL Server. Du lär dig bland annat att skapa och hantera tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och funktioner.

Azure SQL Database och tidigare versioner

Kursen baseras på SQL Server 2017. Det allra mesta av innehållet kan även tillämpas på äldre versioner av SQL Server samt Azure SQL Database.

Del 1 av 2

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med sin fortsättningskurs, Developing SQL Databases, Part 2, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Förkunskaper

Du bör ha grundkunskaper om Transact-SQL motsvarande vår kurs SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Kursen baseras på kurs 20762 ut Microsofts officiella kursprogram. Dessa är de moduler som tas upp i denna del:

Module 1: Introduction to Database Development

This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts.

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Module 2: Designing and Implementing Tables

This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered).

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module describes the design and implementation of constraints.

 • Enforcing data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Module 5: Introduction to Indexes

An index is a collection of pages associated with a table. Indexes are used to improve the performance of queries or enforce uniqueness. Before learning to implement indexes, it is helpful to understand how they work, how effective different data types are when used within indexes, and how indexes can be constructed from multiple columns. This module discusses table structures that do not have indexes, and the different index types available in Microsoft SQL Server.

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

This module discusses advanced index topics including covering indexes, the INCLUDE clause, query hints, padding and fill factor, statistics, using DMOs, the Database Tuning Advisor, and Query Store.

 • Index Strategies
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • The Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store

Module 8: Designing and Implementing Views

This module describes the design and implementation of views.

 • Introduction to views
 • Creating and managing views
 • Performance considerations for views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the design and implementation of stored procedures.

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

In this module, you will learn to design and implement user-defined functions (UDFs) that enforce business rules or data consistency. You will also learn how to modify and maintain existing functions.

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

In this module, you will learn what Data Manipulation Language (DML) triggers are, how they enforce data integrity, the different types of trigger that are available to you, and how to define them in your database.

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

In this module, you will learn how to use CLR managed code to create user-defined database objects for SQL Server.

 • Introduction to CLR Integration in SQL Server
 • Implementing and Publishing CLR Assemblies

Module 17: SQL Server Concurrency

This module explains how to name, declare, assign values to, and use variables. It also describes how to store data in an array. Concurrency control is a critical feature of multiuser database systems; it allows data to remain consistent when many users are modifying data at the same time. This module covers the implementation of concurrency in Microsoft SQL Server. You will learn about how SQL Server implements concurrency controls, and the different ways you can configure and work with concurrency settings.

 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20762-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

25 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.