Developing SQL Databases, Part 2

Kursen riktar sig utvecklare och tekniker som vill lära sig att skapa databaslösningar med SQL Server. Under kursen fördjupar du dina kunskaper om databasutveckling med SQL Server. Du lär dig bland annat att hantera avancerad tabelldesign och indexering, In-Memory-tabeller, att arbeta med XML samt använda geospatial data.

Azure SQL Database och tidigare versioner

Kursen baseras på SQL Server 2017. Det allra mesta av innehållet kan även tillämpas på äldre versioner av SQL Server samt Azure SQL Database.

Del 2 av 2

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med Developing SQL Databases, Part 1, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Förkunskaper

Du bör behärska grundläggande databasutveckling med SQL Server 2012 eller senare. Till detta rekommenderar vi vår kurs SQL Server 2016 - Developing part 1.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Kursen baseras på kurs 20762 ut Microsofts officiella kursprogram. Dessa är de moduler som tas upp i denna del:

Module 3: Advanced Table Designs

Designing a physical database implementation includes planning the filegroups, how to use partitioning to manage large tables, and using compression to improve storage and performance. Temporal tables are a new feature in SQL Server and offer a straightforward solution to collecting changes to your data..

 • Partitioning data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Module 7: Columnstore Indexes

This module highlights the benefits of using columnstore indexes on large datasets and the considerations needed to use columnstore indexes effectively in your solutions.

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore indexes
 • Working Columnstore indexes

Module 12: Using In-Memory Tables

Memory-optimized tables are primarily stored in memory, which provides the improved performance by reducing hard disk access. Natively compiled stored procedures further improve performance over traditional interpreted Transact-SQL. This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures.

 • In-Memory tables
 • Native Stored Procedures

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server

This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server.

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with xQuery

Module 15: Storing and Querying Spatial Data in SQL Server

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server.

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server

Traditionally, databases have been used to store information in the form of simple values—such as integers, dates, and strings—that contrast with more complex data formats, such as documents, spreadsheets, image files, and video files. As the systems that databases support have become more complex, administrators have found it necessary to integrate this more complex file data with the structured data in database tables. SQL Server provides several ways to integrate these files—that are often known as Binary Large Objects (BLOBs)—and enable their content to be indexed and included in search results. In this module, you will learn how to design and optimize a database that includes BLOBs.

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FileStream
 • Using Full-Text Search

Module 18: Performance and Monitoring

This module looks at how to measure and monitor the performance of your SQL Server databases.

 • Extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optimize Database File Configuration
 • Metrics

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod M20762-2

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

28 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.