Developing Tabular SQL Data Models

Under den här lär du dig att skapa tabulära datamodeller. Du lär dig att importera data från olika källor och bygga robusta enterprise-modeller som kommer att vara grunden för all analys för din organisation. Du lär dig också hur du lägger på affärslogik genom att skapa beräknade kolumner, tabeller och mätetal med hjälp av DAX, språket i tabulära modeller.

Kursen behandlar även moment som rör hur man rullar ut och underhåller en tabulär kub, som lagring, laddningar, behörigheter och partitionering. Dessutom omfattas hur man skapar, underhåller och kör Analysis Services i molnet. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till roller som BI-utvecklare, ETL-utvecklare och Data Stewards som vill få en djupare förståelse för tabulära (BISM) datamodeller. 

Förkunskaper

Du ska ha grundkunskaper om Transact-SQL, Visual Studio och relationsdatabaser. 

Ämnesområden

 • Comparing tabular and multidimensional models 
 • Introducing Data Models 
 • Get Load & Edit Data for import 
 • Enhancing Model Designs with Usability Features 
 • Enhancing model designs with business logic (DAX) 
 • Managing tabular databases 
 • Delivering Secure Data to PowerBI 
 • Designing for DirectQuery mode 
 • Converting Desktop models to Enterprise models 
 • Deploying to Azure Analysis Services 
 • Managing a Cloud Based Tabular solution 
 • Registering SSAS with Azure Data Catalog 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 26 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod A524

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

22 juni

28 september

25 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.