Microsoft SQL Server 2012/2014 - Administering

Denna SQL server 2014-kurs vänder sig till dig som skall installera, konfigurera, driftsätta och underhålla SQL Server 2014 eller SQL Server 2012. Kursen är även till nytta för dig som har en 2008-miljö.

Det mesta av kursens innehåll kan tillämpas på båda versionerna och instruktören tar även upp skillnader mellan versionerna. Alla som har med SQL Server 2014/2012 Database Engine att göra kan ha nytta av denna kurs, såväl blivande administratörer som befintliga utvecklare.

Kursen ger ett grundläggande administrativt perspektiv på SQL Server 2014/2012. Vidare ger kursen kunskap om backup och restore, säkerhet samt import och export av data. Kursen behandlar även SQL Server Agent för schemaläggning av jobb, få varningar, underhållsplaner etc.

Du lär dig

 • Planera för och installera SQL Server.
 • Syftet med respektive systemdatabaserna, skapa databaser, hantera lagringsutrymme samt hantera de vanligaste databasinställningarna.
 • Vad transaktionsloggen används för, hantering av transaktionsloggen och recovery models.
 • Backup av databaser.
 • Restore av databaser.
 • Grunderna i SSIS, importera och exportera data med wizards, BCP, BULK INSERT med mera.
 • Hantera login, users samt contained databases.
 • Hantera server och databasroller.
 • Använda rättigheter för att säkra en installation.
 • Olika alternativ för att i efterhand kunna spåra vem som har gjort vad, inklusive Server Audit.
 • Skapa SQL Server Agent jobb.
 • Hantera säkerhet kring Agent, inklusive vem som får hantera Agent och vem ett jobb körs som.
 • Konfiguera Database Mail, notifieringar efter jobb och SQL Server Agent Alerts.
  Skapa och hantera Maintenance Plans.
 • Utföra trace med Profiler, Server-Side trace, Extdended Events.
 • Använda DMV (Dynamic Management Views and Functions) och konfigurera Data Collection.

Ämnesområden

Introduction to SQL Server 2014 Database Administration

This module introduces the Microsoft SQL Server 2014 platform. It describes the components, editions, and versions of SQL Server 2014, and the tasks that a database administrator commonly performs for a SQL Server instance.

 • Database Administration Overview
 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Database Management Tools and Techniques

Installing and Configuring SQL Server 2014

This module explains how to assess resource requirements for SQL Server 2014 and how to install it.

 • Planning SQL Server Installation
 • Installing SQL Server 2014
 • Post-Installation Configuration

Working with Databases and Storage

This module describes how data is stored in databases, how to create databases, how to manage database files, and how to move them. Other tasks related to storage, include managing the tempdb database and using fast storage devices to extend the SQL Server buffer pool cache, are also discussed.

 • Introduction to Data Storage with SQL Server
 • Managing Storage for System Databases
 • Managing Storage for User Databases
 • Moving Database Files
 • Configuring the Buffer Pool Extension

Planning and Implementing a Backup Strategy

In this module, you will consider how to create a backup strategy that is aligned with organizational needs, and learn how to perform the backup operations required by that strategy.

 • Understanding SQL Server Recovery Models
 • Planning a Backup Strategy
 • Backing up Databases and Transaction Logs
 • Using Backup Options
 • Ensuring Backup Reliability

Restoring SQL Server 2014 Databases

In this module, you will see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery.

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Advanced Restore Scenarios
 • Working with Point-in-Time Recovery

Importing and Exporting Data

In this module, you will briefly explore tools and techniques so that you can import and export data to and from SQL Server.

 • Introduction to Transferring Data
 • Importing and Exporting Table Data
 • Copying or Moving a Database

Monitoring SQL Server 2014

This module explains how to use three of the most commonly used tools: Activity Monitor, dynamic management views and functions (DMVs and DMFs), and Performance Monitor.

 • Introduction to Monitoring SQL Server
 • Dynamic Management Views and Functions
 • Performance Monitor

Tracing SQL Server Activity

This module describes how to use SQL Server Profiler and SQL Trace stored procedures to capture information about SQL Server, and how to use that information to troubleshoot and optimize SQL Server workloads.

 • Tracing SQL Server Workload Activity
 • Using Traces

Managing SQL Server Security

In this module, you will be learn about the core concepts on which the SQL Server security architecture is based, and how to manage security at the server and database levels.

 • Introduction to SQL Server Security
 • Managing Server-Level Security
 • Managing Database-Level Principals
 • Managing Database Permissions

Auditing Data Access and Encrypting Data

This module describes the available options for auditing in SQL Server, how to use and manage the SQL Server audit feature, and how to implement encryption.

 • Auditing Data Access in SQL Server
 • Implementing SQL Server Audit
 • Encrypting Databases

Performing Ongoing Database Maintenance

This module describes common database maintenance tasks that a DBA must perform, and demonstrates how to automate these tasks using maintenance plans.

 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance

Automating SQL Server 2014 Management

This module describes how to use SQL Server Agent to automate jobs, how to configure security contexts for jobs, and how to implement multi-server jobs.

 • Automating SQL Server Management
 • Implementing SQL Server Agent Jobs
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Managing Job Step Security Contexts
 • Managing Jobs on Multiple Servers

Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications

This module covers the configuration of database mail, alerts, and notifications.

 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Database Mail
 • Configuring Operators, Alerts, and Notifications

Förkunskaper

Deltagare skall ha grundläggande kännedom om Windows som operativsystem samt dess funktionalitet. Till exempel GUI navigering, konfiguration och kontohantering. Vi rekommenderar även varmt att man innan kursen spenderar lite tid med att bekanta sig med administrationsverktyget ”SQL Server Management Studio”.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Office 365-utbildning på Cornerstone

Office 365-utbildning

Med Office 365 får du tillgång till Microsoft Office-verktygen samt avancerade IT-tjänster var du än befinner dig. Vi lär dig komma igång.

Flest startgarantier i branschen!

Flest startgarantier i branschen!

Som en av Sveriges största utbildningsleverantörer har vi möjlighet att erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Om kursen

Pris: 33 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20462

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se