Performance Tuning and Optimization SQL Databases

Denna avancerade SQL Server-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering.

Kursen avser att ge rätt omfattning av arkitektur samt praktisk trimning och prestandaoptimering så att du kan tillämpa det i din miljö. Kursen inkluderar ämnen som arkitektur, index, statistik, loggning av transaktioner, tempdb, konfigurering av datafiler, transaktionshantering, isolationsnivåer, låsning och blockeringar. Du lär dig även att etablera baslinje och övervaka prestanda, analysera arbetslast, hitta prestandaproblem samt åtgärda dessa. Under kursen används SQL Server 2017, men det du lär dig kan till allra största del tillämpas även på äldre versioner av SQL Server.

Gränssnitt

Mycket av arbetet på denna nivå görs genom SQL-kommandon och -frågor. Där det är applicerbart så visas förstås även det grafiska gränssnittet. Men man bör alltså inte vara främmande för att se enklare SQL-frågor och SQL kommandon.

Azure SQL Database

Utbildningen och dess laborationer baseras på On Premise-lösningen SQL Server 2016. Merparten av kursens innehåll är dock applicerbart även på Azure SQL Database och äldre versioner av SQL Server .

Förkunskaper

Du behöver vara bekant med Transact-SQL. Till detta rekommenderar vi vår kurs SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL.

Du behöver även ha jobbat några år med SQL Server-administration eller -utveckling för att tillgodogöra dig kursens innehåll.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

SQL Server Architecture, Scheduling, and Waits

This module covers high level architectural overview of SQL Server and its various components. It dives deep into SQL Server execution model, waits and queues.

 • SQL Server Components and SQL OS
 • Windows Scheduling vs SQL Scheduling
 • Waits and Queues

SQL Server I/O

This module covers core I/O concepts, Storage Area Networks and performance testing. It focuses on SQL Server I/O operations and how to test storage performance.

 • Core Concepts
 • Storage Solutions
 • I/O Setup and Testing

Database Structures

This module covers Database Structures, Data File and TempDB Internals. It focuses on architectural concepts and best practices related to data files for user databases and TempDB.

 • Database Structure Internals
 • Data File Internals
 • TempDB Internals

SQL Server Memory

This module covers Windows and SQL Server Memory internals. It focuses on architectural concepts and best practices related to SQL Server Memory Configuration.

 • Windows Memory
 • SQL Server Memory
 • In-Memory OLTP

Concurrency and Transactions

This module covers Transactions and Locking Internals. It focuses on architectural concepts and best practices related to Concurrency, Transactions, Isolation Levels and Locking.

 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals

Statistics and Index Internals

This module covers Statistics and Index Internals. It focuses on architectural concepts and best practices related to Statistics and Indexes.

 • Statistics Internals and Cardinality Estimation
 • Index Internals
 • Columnstore Indexes

Query Execution and Query Plan Analysis

This module covers Query Execution and Query Plan Analysis. It focuses on architectural concepts of the Optimizer and how to identify and fix query plan issues.

 • Query execution and optimizer internals
 • Analyzing query plans

Plan Caching and Recompilation

This module covers Plan Caching and Recompilation. It focuses on architectural concepts, troubleshooting scenarios and best practices related to Plan Cache.

 • Plan cache internals
 • Troubleshooting plan cache issues
 • Query store

Extended Events

This module covers Extended Events. It focuses on architectural concepts, troubleshooting strategy and usage scenarios for Extended Events.

 • Extended events core concepts
 • Implementing extended events

Monitoring, Tracing, and Baselining

This module covers tools and techniques to monitor, trace and baseline SQL Server performance data. It focuses on data collection strategy and techniques to analyze collected data.

 • Monitoring and tracing
 • Baselining and benchmarking

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 31 950,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod M10987

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

15 juni

14 september

2 november

7 december

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.