Querying Data with Transact-SQL Part 1

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL (T-SQL), som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence.

Målgrupp

Kursen riktar sig till SQL Server-administratörer, -utvecklare samt BI-proffs. Den lämpar sig även för den som behöver förstå sig på SQL Server för att sedan lära sig skapa rapporter, analysera data eller utveckla klientapplikationer.

Under kursen används SQL Server 2017, men det du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner av SQL Server.

Förkunskaper

Du behöver en grundläggande förståelse för relationsdatabaser.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Introduction to Microsoft SQL Server 

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio.

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Introduction to T-SQL Querying

This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements.

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Writing SELECT Queries

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Querying Multiple Tables

This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. 

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Sorting and Filtering Data

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results.

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values

Working with SQL Server Data Types

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence.

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Using DML to Modify Data

This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data.

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data

Using Built-In Functions

This module introduces some of the many built in functions in SQL Server 2016.

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Grouping and Aggregating Data

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. 

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Using Subqueries

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators.

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Using Set Operators

This module introduces the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets.

 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20761-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

20 april

1 juni

24 augusti

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.