Querying Data with Transact-SQL Part 2

Denna SQL Server-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server.

Under kursen får du fördjupade kunskaper i Transact-SQL så att du kan använda avancerade funktioner för att skräddarsy resultatet av dina frågor. Kursen behandlar också hur du kan aggregera och pivotera data, arbeta med lagrade procedurer och en hel del annat matnyttigt.

Under kursen används SQL Server 2017, men det du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner av SQL Server.

Fortsättningskurs

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med den förberedande kursen, Querying Data with Transact-SQL Part 1, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Du lär dig

 • Table Expressions
 • Rangordningsfunktioner
 • Aggregering och pivotering
 • Lagrade procedurer
 • Transact-SQL Programmering: Variabler, loopar och villkor
 • Felhantering
 • Transaktioner
 • Praktiska tips och tricks

Förkunskaper

Du behöver ha grundkunskaper inom Transact-SQL motsvarande kursen Querying Data with Transact-SQL Part 1.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden (Engelska)

Using Table Expressions

Like subqueries, table expressions are query expressions, but table expressions extend this idea by allowing you to name them and to work with their results as you would work with data in any valid relational table. Microsoft SQL Server supports four types of table expressions: derived tables, common table expression (CTEs), views, and inline table-valued functions (TVFs). In this module, you will learn to work with these forms of table expressions and learn how to use them to help create a modular approach to writing queries.

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions

This module describes the benefits to using window functions. Restrict window functions to rows defined in an OVER clause, including partitions and frames. Write queries that use window functions to operate on a window of rows and return ranking, aggregation, and offset comparison results.

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Pivoting and Grouping Sets

This module describes write queries that pivot and unpivot result sets. Write queries that specify multiple groupings with grouping sets.

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Executing Stored Procedures

This module describes how to return results by executing stored procedures. Pass parameters to procedures. Create simple stored procedures that encapsulate a SELECT statement. Construct and execute dynamic SQL with EXEC and sp_executesql.

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored Procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Programming with T-SQL

This module describes how to enhance your T-SQL code with programming elements.

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Implementing Error Handling

This module introduces error handling for T-SQL.

 • Implementing T-SQL Error Handling
 • Implementing Structured Exception Handling

Implementing Transactions

This module describes how to implement transactions.

 • Controlling transactions with BEGIN, COMMIT, and ROLLBACK
 • Adding error handling to a CATCH block

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod M20761-2

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

4 juni

27 augusti

8 oktober

12 november

17 december

14 januari

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.