Operations Management Suite - Monitoring Datacenter and Hybrid Cloud

Denna OMS-kurs ger dig den utbildning du behöver för att implementera, konfigurera och administrera Microsoft Operations Management Suite (OMS) för övervakning av datacenter och hybridmoln i en modern IT-miljö. Kursen har modifierats då vi bedömer att den körs bättre i detta utförande.

Kursen varvar teori med praktiska övningar och riktar sig till tjänsteadministratörer, DevOps och molnarkitekter som skall använda Operations Management Suite till övervakning av datacenter och hybridmoln.

Förkunskaper

För att delta i kursen behöver du erfarenhet av att ha arbetat med version 2012 R2 eller senare av System Center, SQL Server och Windows server.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Integrating System Center 2016 with Operations Management Suite

In this module, you will learn how integration between System Center 2016 Operations Manager and Operations Management Suite is configured.

 • Integrating OMS with Operations Manager

Introducing Operations Management Suite

In this module, you will learn the key features and capabilities of Operations Management Suite. This information will prove invaluable throughout the rest of this course and will provide a foundation on which the rest of the course is built upon.

 • Core Concepts of Managing a Hybrid Cloud.
 • Overview of Operations Management Suite.
 • Overview of Log Analytics.
 • Overview of Solution Packs.
 • Overview of OMS Licencing.
 • Overview of Azure Tenants.
 • Overview of Azure Subscriptions.

Configuring Operations Management Suite

In this module, you will learn some of the key base configurations that take place in Operations Management Suite including data sources, computer groups and accounts.

 • Configuring the OMS Workspace using the OMS Portal.
 • Configuring an OMS Workspace through an existing Azure subscription.
 • Configure Connected Sources.
 • Configure Data Sources.
 • Configure Computer Groups.
 • Configure Accounts.
 • Configure Other Features.
 • Configuring OMS PowerShell.

Operating Operations Management Suite

In this module, you will learn about some of the key operations that are performed in Operations Manager Suite including log searches and using OMS Templates.

 • Operating OMS Log Search.
 • Analyzing OMS Search Data.
 • Integrating with OMS.

Overview of Automation and Control

In this module, you will how the key features of Automation and Control in Operations Management Suite. This includes features such as change tracking and update management.

 • Overview of OMS Change Tracking.
 • Overview of OMS Update Management.

Configuring Automation and Control

In this module, you will learn how to configure Automation and Control in Operations Management Suite. This includes configuring the Change Tracking and Update Management Solution Packs.

 • Configuring the Change Tracking Solution Pack.
 • Configuring the Update Management Solution Pack.

Operating Automation and Control

In this module, you will learn how to operate Automation and Control in Operations Management Suite.

 • Operate the Change Tracking Solution.
 • Operate the Update Management Solution.

Overview of Insight and Analytics

In this module, you will how the key features of Insight and Analytics in Operations Management Suite. This includes features such as network performance monitor and service maps.

 • Overview of Network Performance Monitor.
 • Overview of Service Maps.

Configuring Insight and Analytics

In this module, you will learn how to configure Insight and Analytics in Operations Management Suite. This includes configuring synthetic transactions and service maps for Windows and Linux.

 • Configuring the Network Performance Monitor Solution Pack.
 • Configuring the Service Map Solution Pack.

Operating Insight and Analytics

In this module, you will learn how to perform operations in Operations Management Suite relating to Insight and Analytics. This includes the Network Performance Monitoring Solution Pack and the Service Map Solution Pack.

 • Operating the Network Performance Monitoring Solution Pack.
 • Operating the Service Map Solution Pack.

Overview of Protection and Recovery

In this module, you will learn the key features in Operation Management Suite Protection and Recovery. This includes OMS Backup and OMS Azure Site Recovery.

 • OMS Backup
 • OMS Azure Site Recovery

Configuring Protection and Recovery

In this module, you will learn how to configure the key features in Operation Management Suite Protection and Recovery. This includes the OMS Backup Vault and OMS Backup Agent.

 • Configuring OMS Backup
 • Configuring OMS Azure Site Recovery

Operating Protection and Recovery

In this module, you will learn how to operate the key features in Operation Management Suite Protection and Recovery. This includes OMS Backup and OMS Azure Site Recovery.

 • Operate OMS Backup
 • Operate OMS Azure Site Recovery

Overview of Security and Compliance

In this module, you will learn the key features in Operations Management Suite Security and Compliance. This includes Antimalware and the Security and Compliance Solution Pack.

 • Overview of OMS Antimalware Assessment.
 • Overview of OMS Security and Auditing.

Configuring Security and Compliance

In this module, you will learn how to configure Security and Compliance in Operations Management Suite. This includes Antimalware assessments and the Security and Compliance Solution Pack.

 • Configuring the Security and Compliance Solution Pack.
 • Configuring Antimalware Assessments.

Operating Security and Compliance

In this module, you will learn how to operate Security and Compliance in Operations Management Suite. This includes Operating the Security and Compliance and Antimalware Assessment Solutions in OMS.

 • Operating the Antimalware Assessment Solution.
 • Operating the Security and Audit Solution. 

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M10996mod

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se