System Center Configuration Manager - Integrating MDM and Cloud Services

Denna kurs behandlar teknologier för hantering av mobila enheter (MDM, Mobile Device Management) samt integration av olika molntjänster med Microsoft System Center Configuration Manager. Den riktar sig till dig som rullar ut, konfigurerar och underhåller PC och andra enheter samt applikationer i medelstora och stora miljöer, och planerar att göra detta med stöd av Configuration Manager i någon av dess senare versioner.

Vi tittar närmare på både hybrid-MDM med Intune och on premise-scenariot, samt integration med onlinetjänster såsom Microsoft Store for Business, Microsoft Office 365 och Microsoft Azure.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som rullar ut, konfigurerar och underhåller PC och andra enheter samt applikationer i medelstora och stora miljöer, och planerar att göra detta med stöd av Configuration Manager i någon av dess senare versioner. 

Du behöver behärska följande teknologier på administratörsnivå: 

  • Grundläggande nätverkskunskaper, inklusive de vanligaste protokollen, topologierna, hårdvara, media, routingswitching och adressering 
  • Active Directory Domain Services grundläggande principer och hantering 
  • Installation, konfiguration och felsökning av Windows-baserade persondatorer 
  • Grundläggande PKI-principer 
  • Grundläggande skriptning och PowerShell-syntax 
  • Grundläggande förståelse för Windows Servers tjänster och serverroller 
  • Grundläggande förståelse för konfigurationsalternativen gällande iOS, Android och Windows Mobile-plattformarna 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Extending the Configuration Manager infrastructure to support internet-based and mobile devices

This module describes the challenges in managing a mobile and internet-based workforce. It also describes how Configuration Manager integrates with mobile device management and cloud services solutions to address these challenges.

Managing clients on the internet

This module explains how to manage client devices that are located outside of the corporate network and connected to the internet.

Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager

This module explains how to use Microsoft Store for Business, how to set it up, and how to manage it. It also describes how to deploy and manage Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager.

Managing Office 365 apps by using Configuration Manager

This module explains how to implement Office 365 client management to help support an Office 365 cloud-based solution. It also describes how to deploy and manage Office 365 apps by using Configuration Manager.

Mobile device management by using Configuration Manager

This module describes the methods and technologies to manage mobile devices by using Configuration Manager.

On-premises mobile device management using Configuration Manager

This module explains on-premises mobile device management, its requirements, and the types of devices it can manage. It also explains how to implement on-premises mobile device management in an existing Configuration Manager environment and the different ways to enroll Windows 10 devices.

Om kursen

Pris: 20 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod M20703-2

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se