System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system.

Under kursen lär du dig dagliga administrativa uppgifter, bland annat hur man hanterar programvara, klienthälsa, hårdvaru- och mjukvaru-inventering, uppdatering och utrullning. Du kommer också att lära sig att optimera System Center Endpoint Protection, hantera compliance samt även skapa management queries och rapporter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till erfaren IT-personal, i synnerhet desktop-administratörer i s.k. Enterprise-miljö. Som sådan arbetar du typiskt med att rulla ut, handha och underhålla arbetsmiljöer i avseendet PC, mobila enheter och applikationer. Kursen riktar sig i första hand till de som använder de senare releaserna av Configuration Manager till att hantera och rulla ut PC, mobila enheter och applikationer.

Förkunskaper

 • Networking fundamentals, including common networking protocols, topologies, hardware, media, routing, switching, and addressing.
 • Active Directory Domain Services (AD DS) principles and fundamentals of AD DS management.
 • Installation, configuration, and troubleshooting for Windows-based personal computers.
 • Basic concepts of public key infrastructure (PKI) security.
 • Basic understanding of scripting and Windows PowerShell syntax.
 • Basic understanding of Windows Server roles and services.
 • Basic understanding of the configuration options for iOS, Android, and Windows Mobile device platforms. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Managing computers and mobile devices in the enterprise

This module describes the features of Configuration Manager that you can use to perform complex management tasks, including the following tasks: Hardware and software inventory, Application management, Operating system deployment, Settings management, Software update management, Remote client troubleshooting, Protection from malware.

 • Overview of systems management by using enterprise management solutions
 • Overview of the Configuration Manager architecture
 • Overview of the Configuration Manager administrative tools
 • Tools for monitoring and troubleshooting a Configuration Manager site

Analyzing data using queries and reports

The Microsoft System Center Configuration Manager database stores a large amount of data about the resources in your environment. You might not always want to perform all management tasks on all resources simultaneously. Therefore, to help you locate devices or user objects in your environment that meet specific criteria, you can create queries. You then can use these queries to create collections or to find additional information about specific resources. This module describes queries and methods of creating and running them. In addition to queries, you can run reports to view various types of information related to your Configuration Manager environment. To run Configuration Manager reports, you must install and configure a reporting services point, which this module details.

 • Introduction to queries
 • Configuring Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)

Preparing the management infrastructure to support PCs and mobile devices

This module explains how to prepare the management infrastructure, including configuring boundaries, boundary groups, and resource discovery. Additionally, it describes how Configuration Manager interacts with the Microsoft Exchange Server environment to discover and manage mobile devices.

 • Configuring site boundaries and boundary groups
 • Configuring resource discovery
 • Configuring the Exchange Server Connector for mobile device management
 • Configuring user and device collections

Deploying and managing clients

This module explains the supported operating systems and devices, the software requirements, and the different methods for installing the Configuration Manager client. This module also describes some of the default and custom client settings that you can configure. After installing the client software, you can configure the client settings to perform routine management tasks.

 • Overview of the Configuration Manager client
 • Deploying the Configuration Manager client
 • Configuring and monitoring client status
 • Managing client settings in Configuration Manager

Managing inventory for PCs and applications

This module provides an overview of inventory collection, and explains how you can manage the information collected. You also will learn about the process of collecting hardware and software inventory, initiating inventory cycles, and initiating and securing inventory collection. This module also covers the use of software metering to monitor program usage, and the configuration and management of Asset Intelligence.

 • Overview of inventory collection
 • Configuring hardware and software inventory
 • Managing inventory collection
 • Configuring software metering
 • Configuring and managing Asset Intelligence

Distributing and managing content used for deployments

Configuration Manager clients obtain content, such as packages, applications, software updates, and even operating system images, from distribution points. Configuration Manager relies on the distribution point infrastructure to provide content management functionality. In this module, you will review the content management features, configure distribution points, and learn how to distribute and monitor content. You also will perform content validation and content prestaging.

 • Preparing the infrastructure for content management
 • Distributing and managing content on distribution points

Deploying and managing applications

In this module, you will learn about the methods for creating, deploying, and managing applications with Configuration Manager. You also will learn to use the Software Center and the Application Catalog to install available applications. You will learn about managing deployments on unconventional applications. In addition, you will learn to install Windows 10 apps and virtualized applications.

 • Overview of application management
 • Creating applications
 • Deploying applications
 • Managing applications
 • Deploying virtual applications by using System Center Configuration Manager (Optional)
 • Deploying and managing Windows Store apps

Maintaining software updates for managed PCs

This module explains how to use the software updates feature in Configuration Manager to implement an end-to-end management process for the complex task of identifying, deploying, and monitoring software updates to your Configuration Manager clients.

 • The software updates process
 • Preparing a Configuration Manager site for software updates
 • Managing software updates
 • Configuring automatic deployment rules
 • Monitoring and troubleshooting software updates

Implementing Endpoint Protection for managed PCs

Configuration Manager provides a number of security-related features that you can use to help protect client computers from malware threats, and to configure specific Windows Firewall settings for clients. Based on System Center Endpoint Protection (Endpoint Protection) functionality, Endpoint Protection in Configuration Manager supports the deployment, management, and monitoring of antimalware policies and Windows Firewall settings on client computers. This module explains how to use configure Endpoint Protection Configuration Manager to implement Endpoint Protectionand deploy and monitor Endpoint Protection policies.

 • Overview of Endpoint Protection in Configuration Manager
 • Configuring, deploying, and monitoring Endpoint Protection policies

Managing compliance and secure data access

Many enterprise organizations require systems, such as servers, laptops, desktop computers, and mobile devices, to meet specific configuration and compliance requirements. Compliance settings in Configuration Manager can play a key role in identifying existing configurations, discovering systems that have adverse configuration changes, and remediating these settings automatically when necessary. Compliance settings also can help control how users manage and access data in the enterprise network environment. For computers that run Windows 8 and newer operating systems, you can manage data using folder redirection, offline files, and roaming profiles. You also can control access to data using remote connection profiles, virtual private network (VPN) profiles, Wi-Fi profiles, and certificate profiles. This module describes the compliance settings that you can manage using Configuration Manager. You will learn to use these settings to maintain configuration requirements and to provide secure data access to enterprise resources.

 • Overview of Compliance Settings
 • Configuring compliance settings
 • Viewing compliance results
 • Managing resource and data access

Managing operating system deployment

You can use the operating system deployment feature in Configuration Manager to create operating system images that you can deploy to unmanaged computers and those managed by Configuration Manager. There are several scenarios in which you can deploy operating systems by using Configuration Manager, including when you are working with new systems or when you are upgrading existing ones. Operating system deployment uses both Configuration Manager and Windows components to manage and deliver operating system images. You can configure settings on a reference computer prior to capturing an image of its operating system or by using task sequences that Configuration Manager creates after you deploy the image to a target system. This module explains how to use Configuration Manager to create a strategy for operating-system deployments. And also, it explains how to manage Windows as a service.

 • An overview of operating system deployment
 • Preparing a site for operating system deployment
 • Deploying an operating system
 • Managing Windows as a service

Managing and maintaining a Configuration Manager site

This module explains how to use manage and maintain a Configuration Manager site. It describes role-based administration, Remote Tools, and the site maintenance tasks that you can manage by using Configuration Manager. Additionally, it explains how to back up and recover a Configuration Manager site system.

 • Configuring role-based administration
 • Configuring Remote Tools
 • Overview of Configuration Manager site maintenance
 • Backing up and recovering a Configuration Manager site

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 34 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20703-1

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

20 april

8 juni

31 augusti

21 september

12 oktober

9 november

7 december

18 januari

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.