Microsoft 365 Security Administration - Alla fyra dagarna

Denna Microsoft 365-kurs riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö.

Microsoft 365 Security Administrator samarbetar med en Microsoft 365 Enterprise Administrator, affärsintressenter och andra administrativa funktioner för att planera och genomföra säkerhetsstrategier och säkerställa att lösningarna överensstämmer med organisationens regler och policies.

Choice - Du bestämmer

Kursen ingår i vårt Choice-program och är uppdelad i fyra delkurser om en dag vardera. Utifrån vad du kan och behöver kan du antingen boka hela kursen här eller välja fritt vilka av delkurserna du vill boka dig på. 

Delkurs: Managing Identity and Access – 1 dag

På en dag går vi igenom hur du skyddar organisationens identitetshantering med lösenordsskydd, flerfaktorautentisering, Azure Identity Protection, AD FS och AD Connect, samt introducerar till Conditional Access. Du får även lära dig lösningar för extern åtkomst till ert Microsoft 365-system.

Delkurs: Implementing Threat Protection – 1 dag

Threat protection innebär skydd mot attacker med integrerad och automatiserad säkerhetsfunktionalitet. På en dag lär du dig om teknologier som hjälper dig att skydda er Microsoft 365-miljö.

Delkurs: Implementing Information Protection – 1 dag

Information protection innebär här konceptet att lokalisera och klassificera data oavsett lagringsplats. På en dag lär du dig om tekniker för detta som hjälper dig att säkra er Microsoft 365-baserade miljö.

Delkurs: Administering Built-in Compliance – 1 dag

Interna policies och externa krav på säker lagring och spårbarhet av data kan vara nödvändiga för din organisation. På en dag kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 samt datastyrning och hur du genomför innehållssökningar och utredningar. Kursen hjälper också din organisation att leva upp till Dataskyddsförordningen, Global Data Protection Regulation (GDPR).

Certifiering

För dig som planerar att skriva certifieringen Microsoft 365 Security Administrator Associate (MS-500) rekommenderar vi att du går alla delkurserna ovan.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 33 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod MMS-500T

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

11 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.