Microsoft 365 - Strategy-level Fundamentals

Kursen ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster och Software as a Service (SaaS)-molnmodellen, med ett särskilt fokus på molntjänsterna i Microsoft 365.

Du kommer först att lära dig om grunderna för molnteknik, inklusive en översikt över cloud computing och specifikt Microsofts molntjänster. Du får en introduktion till Microsoft Azure, och skillnaderna mellan Microsoft 365 och Office 365.

Du kommer sedan att göra en djupgående granskning av Microsoft 365, inklusive en jämförelse av lokala tjänster från Microsoft jämfört med Microsoft 365s molntjänster, en översikt av företagsmobilitet i Microsoft 365 och en analys av hur Microsoft 365 tillhandahåller tjänster för samarbete i en modern arbetsmiljö.

Kursen analyserar sedan hur säkerhet, integritet och regelefterlevnad hanteras i Microsoft 365, och det hela avslutas med en översyn av Microsoft 365-prenumerationer, licenser, fakturering och support.

Målgrupp och syfte

Kursen är utformad för IT-proffs som strävar efter att distribuera och hantera molntjänster i sin organisation, eller som helt enkelt vill få grundkunskap om molnteknik. Detta inkluderar överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster i allmänhet och SaaS-molnmodellen i synnerhet, med en allmän inriktning på Microsoft 365-molntjänster.

Den kan även vara ett alternativ för beslutsfattare som behöver orientera sig inom ämnet för att lättare förstå den tekniska aspekten på strategiska beslut.

Förkunskaper

This course is designed for IT Professionals who aspire to deploy and manage cloud services in their organization. Students should have the following background:

 • General IT knowledge or any general experience working in an IT environment
 • General (sales level) experience on corresponding Microsoft on-premises products, such as Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS and others
 • Experience addressing business/legal/security requirements for IT

Ämnesområden

Understanding Cloud Fundamentals

 • Cloud Computing Overview
 • Microsoft Cloud Services
 • Migration to cloud services

Microsoft 365 Fundamentals

 • Microsoft 365 core services
 • Microsoft on-premise services vs. Microsoft 365 cloud services
 • Enterprise Mobility in Microsoft 365
 • Collaboration in Microsoft 365

Security, Compliance, Privacy and Trust in Microsoft 365

 • Organization security overview
 • Identity basics
 • Devices and data protection
 • Compliance in Microsoft 365

Subscriptions and support in Microsoft 365

 • Microsoft 365 Subscriptions, licenses, and billing
 • Support in Microsoft 365

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MMS-900T01

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

20 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.