Windows-utbildning

Windows - Kurser och utbildning

Vi erbjuder kurser inom Windows på bland annat följande områden: Windows Server 2016 och 2012, Windows 10 samt relaterade teknologier som System Center, PowerShell 3.0 och Hyper-V.

Halvdagswebinar: Windows 10 October 2018 Update

Windows 10 versionen 1809, October 2018 Update, är fylld med många nya spännande och smarta funktioner för företagen. Vill du lära dig vilka nyheterna är och hur du ska börja använda dem så är Andreas Stenhalls webinar något för dig!

När: 31 oktober 9.00-12.00
Pris: 950 :-

Kurser inom Windows

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Automating Administration with Windows PowerShell Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M10961mod

Datum: 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Göteborg 5 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari, 18 februari, 18 februari, 18 mars, 18 mars, 15 april, 13 maj, 13 maj, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 19 augusti
Malmö 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari, 14 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, 19 augusti
Stockholm 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, 19 augusti
Linköping 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, 19 augusti

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

33950 kr

Kod: M20742

Datum: 22 oktober, 19 november, 11 februari, 25 mars, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 19 november, 11 februari, 25 mars, 10 juni, 8 juli
Linköping 22 oktober, 19 november, 11 februari, 25 mars, 10 juni, 8 juli
Malmö 22 oktober, 22 oktober, 19 november, 11 februari, 25 mars, 25 mars, 10 juni, 8 juli, 8 juli
Göteborg 22 oktober, 19 november, 19 november, 11 februari, 11 februari, 25 mars, 10 juni, 10 juni, 8 juli

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

33950 kr

Kod: M20740

Datum: 29 oktober, 26 november, 14 januari, 4 mars, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Stockholm 26 november, 14 januari, 4 mars, 13 maj, 1 juli, 12 augusti
Linköping 26 november, 14 januari, 4 mars, 13 maj, 1 juli, 12 augusti
Malmö 26 november, 26 november, 14 januari, 14 januari, 4 mars, 13 maj, 13 maj, 1 juli, 12 augusti
Göteborg 29 oktober, 26 november, 14 januari, 4 mars, 4 mars, 13 maj, 1 juli, 1 juli, 12 augusti

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

33950 kr

Kod: M20741

Datum: 10 december, 4 februari, 18 mars, 20 maj, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Göteborg 10 december, 10 december, 4 februari, 4 februari, 18 mars, 20 maj, 20 maj, 24 juni
Malmö 10 december, 4 februari, 18 mars, 18 mars, 20 maj, 24 juni, 24 juni
Stockholm 10 december, 4 februari, 18 mars, 20 maj, 24 juni
Linköping 10 december, 4 februari, 18 mars, 20 maj, 24 juni

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

25450 kr

Kod: M10962

Datum: 22 oktober, 12 november, 3 december, 21 januari, fler

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Göteborg 22 oktober, 3 december, 3 december, 21 januari, 21 januari, 4 mars, 24 juni
Malmö 22 oktober, 3 december, 21 januari, 4 mars, 4 mars, 24 juni
Umeå 22 oktober, 12 november, 3 december, 21 januari, 4 mars, 24 juni
Stockholm 22 oktober, 3 december, 21 januari, 4 mars, 24 juni

Windows 10 – Support and Troubleshooting

5 dagar

33950 kr

Kod: M10982

Datum: 10 december, 28 januari, 1 april, 1 juli

Denna Windows 10-kurs är framtagen för att ge deltagaren kunskap och förmåga för att supporta och felsöka PC och enheter med Windows 10 i en nätverksmiljö baserad på Windows Server. Detta innefattar förståelse för Windows 10 och dess egenskaper, hur dessa kan utnyttjas i en Active Directory-miljö samt hur de kan felsökas. Läs mer

Göteborg 10 december, 10 december, 28 januari, 28 januari, 1 april, 1 juli, 1 juli
Malmö 10 december, 28 januari, 1 april, 1 april, 1 juli
Stockholm 10 december, 28 januari, 1 april, 1 juli
Linköping 10 december, 28 januari, 1 april, 1 juli

Windows 10 - Install and Configure

3 dagar

26950 kr

Kod: M20698mod

Datum: 19 november, 25 februari, 23 april, 3 juni

Denna tredagars Windows 10-kurs ger dig som IT-proffs de kunskaper och färdigheter du behöver för att installera och konfigurera Windows 10-baserade klienter i en arbetsmiljö baserad på Windows Server och AD DS. Du lär dig också hur du konfigurerar datasäkerhet, enhetssäkerhet, nätverkssäkerhet, samt hur du felsöker, uppdaterar och återställer Windows 10. Läs mer

Göteborg 19 november, 19 november, 25 februari, 25 februari, 23 april, 3 juni, 3 juni
Malmö 19 november, 25 februari, 23 april, 23 april, 3 juni
Stockholm 19 november, 25 februari, 23 april, 3 juni
Linköping 19 november, 25 februari, 23 april, 3 juni

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

31950 kr

Kod: T983

Datum: 19 november, 17 december, 28 januari, 23 april

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Malmö 19 november, 19 november, 17 december, 28 januari, 28 januari, 23 april
Göteborg 19 november, 17 december, 28 januari, 23 april, 23 april
Stockholm 19 november, 17 december, 28 januari, 23 april
Umeå 19 november, 17 december, 28 januari, 23 april

Manage Windows 10 with Intune (Modern Management and Deployment) Nyhet Populär

3 dagar

26950 kr

Kod: T2269

Datum: 5 december, 10 december, 21 januari, 4 mars, fler

Coligo och Andreas Stenhall, en av Sveriges främsta inom området Windows- och enhetshantering, har återigen tagit fram en populär och efterfrågad workshop med fokus på Microsoft Intune och modern hantering och deployment. Om du vill lära dig hur du hanterar, konfigurerar och felsöker Windows 10-enheter med Intune, eller är nyfiken på vad Intune kan innebära, ska du fortsätta läsa! Läs mer

Stockholm 5 december, 21 januari, 4 mars, 27 maj
Umeå 5 december, 21 januari, 4 mars, 27 maj
Linköping 5 december, 21 januari, 4 mars, 27 maj
Malmö 5 december, 10 december, 21 januari, 4 mars, 27 maj, 27 maj

Windows 10 in the Enterprise

2 dagar

20450 kr

Kod: T2266

Datum: 5 november, 28 november, 4 februari, 10 juni

I den här workshopen får du lära dig allt som är värt att lära sig när det gäller Windows 10 i en företagsmiljö. Du får labba med de många nyheter som finns i Windows 10 för att på bästa sätt dra nytta av allt det nya i Windows 10 och därmed också framtidssäkra din organisations klientplattform. Läs mer

Stockholm 5 november, 28 november, 4 februari, 10 juni
Linköping 5 november, 28 november, 4 februari, 10 juni
Umeå 5 november, 28 november, 4 februari, 10 juni
Göteborg 5 november, 28 november, 4 februari, 10 juni, 10 juni

Windows Server 2016 - Security

5 dagar

36950 kr

Kod: M20744

Datum: 19 november, 25 februari, 24 juni

Denna Windows Server 2016-utbildning lär dig att utnyttja funktionalitet i Windows Server 2016 för att säkra upp din nätverksmiljö utan att i onödan begränsa tillgång och smidighet för de som arbetar där. Läs mer

Göteborg 19 november, 19 november, 25 februari, 24 juni, 24 juni
Malmö 19 november, 25 februari, 25 februari, 24 juni
Stockholm 19 november, 25 februari, 24 juni
Linköping 19 november, 25 februari, 24 juni

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory

3 dagar

26950 kr

Kod: T345-1

Datum: 12 november, 25 februari, 8 april

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Malmö 12 november, 25 februari, 25 februari, 8 april
Göteborg 12 november, 12 november, 25 februari, 8 april, 8 april
Stockholm 12 november, 25 februari, 8 april
Linköping 12 november, 25 februari, 8 april

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

33950 kr

Kod: M20743

Datum: 3 december, 18 februari, 6 maj

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Malmö 3 december, 18 februari, 6 maj, 6 maj
Göteborg 3 december, 3 december, 18 februari, 18 februari, 6 maj
Stockholm 3 december, 18 februari, 6 maj
Linköping 3 december, 18 februari, 6 maj

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory

2 dagar

20450 kr

Kod: T345-2

Datum: 15 november, 28 februari, 11 april

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 15 november, 28 februari, 11 april
Linköping 15 november, 28 februari, 11 april
Göteborg 15 november, 15 november, 28 februari, 11 april, 11 april
Malmö 15 november, 28 februari, 28 februari, 11 april

Windows 10 - Skills Update

2 dagar

19950 kr

Kod: T551

Datum: 22 november, 28 februari, 27 maj

Är Windows 10 Microsofts bästa OS hittills? Detta kommer vi ta reda på under 2 dagar då vi går igenom det nya gränssnittet och jämför det mot de föregående versionerna Windows 7 samt 8. Kursen fokuserar på ny funktionalitet i Windows 10. Läs mer

Göteborg 22 november, 22 november, 28 februari, 28 februari, 27 maj
Malmö 22 november, 28 februari, 27 maj, 27 maj
Stockholm 22 november, 28 februari, 27 maj
Linköping 22 november, 28 februari, 27 maj

Windows 10 - Advanced Troubleshooting and Support

3 dagar

26950 kr

Kod: T2261

Datum: 12 november, 11 februari, 13 maj

Den här workshopen fokuserar på att felsöka och supportera Windows 10-klienter. Syftet är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i Windows 10 för att kunna felsöka och lösa uppkomna problem snabbt och effektivt. Läs mer

Stockholm 12 november, 11 februari, 13 maj
Linköping 12 november, 11 februari, 13 maj
Umeå 12 november, 11 februari, 13 maj
Göteborg 12 november, 11 februari, 11 februari, 13 maj

PowerShell Fundamentals Nyhet

2 dagar

20450 kr

Kod: T2271

Datum: 3 december, 11 februari, 13 maj

Den här utbildningen riktar sig till dig som är IT tekniker och som ska börja scripta med PowerShell eller nyligen har börjat använda tekniken. Under två dagar går vi igenom grunderna där fokus primärt kommer vara på att förstå vad PowerShell är, hur man använder och hittar verktygen samt hur du effektiviserar din vardag som Windows administratör! Läs mer

Stockholm 3 december, 11 februari, 13 maj
Göteborg 3 december, 11 februari
Malmö 3 december, 13 maj
Linköping 3 december

Public Key Infrastructure Management

5 dagar

41450 kr

Kod: CQ-PKI

Datum: 12 november, 21 januari, 13 maj

This course is considered essential for anyone who would like to expand knowledge about Public Key Infrastructure PKI in Microsoft technologies. During the course PKI is covered in depth, starting from the best practices for implementing PKI and ending up with advanced issues that happen during the implementation. Läs mer

Stockholm 12 november, 21 januari, 13 maj
Malmö 12 november
Göteborg 12 november
Umeå 12 november

Internet Information Services Management (IIS)

4 dagar

35450 kr

Kod: CQ-IIS

Datum: 19 november, 4 mars, 10 juni

Internet Information Services is a never ending subject that requires a deep dive if you consider to use it for web farm administration or if you want to become familiar with IIS behavior in particular situations. During this intensive 4 days training students will be introduced to the process of configuring advanced IIS features, configuring security settings, performing advanced troubleshooting and monitoring. You will learn everything you need to maintain and provide availability to a business Web Application platform. Läs mer

Stockholm 19 november, 4 mars, 10 juni
Göteborg 19 november
Malmö 19 november
Linköping 19 november

Windows Server 2019 - Advanced What’s New Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: T2401

Datum: 29 november, 13 december, 10 januari

Välkommen på två dagar med Microsofts senaste serverplattform, Windows Server 2019! Här går vi igenom det allra senaste - Tempot är högt och vi lägger bara tid på sådant som tillkommit efter lanseringen av föregående Major Release, Server 2016, med största fokus på de viktigaste nyheterna hos Windows Server 2019. Läs mer

Göteborg 13 december
Stockholm 29 november, 10 januari, 10 januari
Malmö 10 januari
Linköping 10 januari