Active Directory - Kontohantering

Denna Windows Server-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Kursen baseras på Windows Server 2012, men kunskaperna du tillägnar dig är dock applicerbara även på AD-miljöer baserade på andra versioner.

Du lär dig

  • Administration av användare och datorer, med såväl grafiska verktyg som med PowerShell
  • Grupphantering för att bygga en effektiv och skalbar miljö. 
  • Tilldelning av rättigheter i filsystemet

Ämnesområden

  • Översikt av Active Directory Domain Services, dess funktionaliteter och terminologi
  • Administrativa verktyg och sökningar i Active Directory
  • Administration av användar- och datorkonton 
  • Grupphantering av konton och resurser 
  • Grundläggande skriptning och administration av Active Directory med PowerShell
  • Utdelning av kataloger på nätverket
  • Administration av filsystemet, med fokus på rättighetstilldelning

Egenutvecklat kursmaterial

Såväl teorimaterial som praktiska övningar är speciellt framtagna av Cornerstone. Vår målsättning är att ägna hela kurstiden åt de ämnesområden som den tänkta målgruppen verkligen behöver, och att på dessa områden hinna gå betydligt djupare än vad andra utbildningar inom AD gör.

Förkunskaper

Allmän erfarenhet av Windows operativsystem, samt grundläggande kunskaper om nätverk och servermiljöer. Erfarenheter från Active Directory eller annan katalogtjänst är en fördel, men inte nödvändigt.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 28 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod T345-1

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

25 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.