Docker

‘Build, ship and Run Any App, Anywhere’ är Dockers slogan. Ingen teknik har blivit så hype på senare tid som just Docker och deras containers. Under den här kursen får du lära dig hur du kan dra nytta av den nya tekniken.

I ett utvecklingsteam som består av ett antal medlemmar och roller kan det vara svårt att få till en gemensam utvecklingsmiljö. Dockers teknik råder bot på detta: hela miljön skapas i en så kallad container som distribueras enkelt via privat eller publikt förråd. Samma container kan distribueras till testanvändare för att sedan efter godkänt test skickas till lokal server eller publik molntjänst.

Målgrupp

Kursen vänder sig både till applikationsutvecklare och systemtekniker, som idag arbetar med tekniken eller kommer att göra detta.

Ämnesområden

Under två dagar tittar vi på tekniken och de olika sätten att skapa containers samt hur vi kan underhålla dessa. Vi kommer även att titta på hur vi via publika tjänster kan hantera versionshanteringen och vilket arbetsflöde du ska arbeta med. När en container har skapats kommer vi att titta på hur denna eller dessa containers kan driftsättas, antingen lokalt eller i någon av de molntjänster som arbetar med tekniken. Dockers teknik är säkrare då operativsystemet inuti en container inte exponeras på samma sätt som när tidigare tekniker har använts.

Med traditionell teknik för virtualisering skapas mycket onödiga resurser. Virtualisering innebär att ett helt operativsystem måste virtualiseras där applikationen körs. Med Dockers teknik används bara en minimaliserad container som innehåller det som krävs för att applikationen ska kunna köras.

Denna minimala container är helt isolerad. Det finns även möjlighet att öppna upp för att både kommunicera mot värdsystemet eller mot någon annan container.

Modul 0 – Introduktion till kursen.

Modul 1 – Docker.

Modul 2 – Kommando.

Modul 3 – Dockerfile.

Modul 4 – Optimering av Dockerfile.

Modul 5 – Nätverk.

Modul 6 – Orkestrering.

De olika modulernas innehåll är applicerbara både för Linux och Windows.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i nätverksteknik och systemadministration.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A920

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se