Troubleshooting Windows Server Core Technologies

Denna kurs täcker ett brett spektrum av felsökningsscenarion som du kan komma i kontakt med i rollen som systemingenjör. Den riktar sig till dig som redan arbetar med Windows Server och behöver bli bättre på felsökning av en Windows Server-baserad nätverksmiljö.

Kursen baseras på Windows Server 2016 och består till stor del av labbar där du behöver identifiera olika typer av problem och utföra arbete med flera olika Windows Server-relaterade teknologier.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande kunskaper inom Windows Server, samt god erfarenhet av att arbeta med Windows Server och relaterade teknoligier. Som exempel bör du vara bekant med TCP/IP, DNS, AD DS, PKI, PowerShell, Hyper-V, lastbalansering och Failover Clustering.

Ämnesområden

Implement a troubleshooting methodology

This module describes the common steps in the troubleshooting process, and the commonly used troubleshooting tools. This module also describes how to use remote administration tools and how to troubleshoot Windows PowerShell commands and scripts.

Troubleshoot network connectivity

This module explains how to troubleshoot network connectivity issues by using Windows Server 2016 tools. This module describes using Microsoft Message Analyzer to troubleshoot network connectivity issues. This module also describes how to troubleshoot IPv4 and IPv6 settings, network communication, the configuration of DHCP and client name resolution.

Troubleshoot authentication issues

This module describes how to troubleshoot authentication issues, including user and computer authentication issues and AD DS replication issues. This module also describes troubleshooting authentication to Office 365.

Troubleshoot application access issues

This module explains how to troubleshoot issues related to application access including issues related to accessing traditional Windows Server apps and issues with certificates that are used for application access. This module also describes how to troubleshoot issues related to accessing web-based applications.

Troubleshoot file access issues

This module describes how to troubleshoot issues related to file access, including access to files and shared folders. This module also describes how to manage and troubleshoot BitLocker.

Troubleshoot storage issues

This module describes how to troubleshoot issues related to server storage. This module also describes how to troubleshoot and optimize DFS namespaces and replication. Additionally, this module describes how to troubleshoot advanced file services.

Troubleshoot Group Policy

This module explains how to troubleshoot issues related to Group Policy, including how group policies are processed. This module also describes how to troubleshoot Group Policy application.

Troubleshooting AD DS

This module describes how to troubleshoot issues related to AD DS, including the tools used for AD DS administration. This module also describes control management of AD DS objects and how to backup and restore AD DS objects. Additionally, this module explains how to troubleshoot issues related to domain controllers and trust relationships between domains and forests.

Troubleshoot remote access to data and apps

This module describes how to troubleshoot remote access to data and apps, including VPN connectivity. This module describes remote access options for apps, and how to troubleshoot Remote Desktop Services.

Troubleshoot visualization issues

This module describes how to troubleshoot issues related to virtualization, including the issues that need to be considered when configuring virtual machines and virtual machine resources.

Troubleshooting high availability

This module explains how to troubleshoot high availability, including load balancing methods and the considerations for implementing them. This module also describes how to troubleshoot failover clustering and Hyper-V clustering.

Om kursen

Pris: 37 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M10991

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se