Windows Server 2019 - Install, Storage and compute

Välkommen på fyra dagar med Microsofts senaste serverplattform, Windows Server 2019! Vi går igenom de centrala funktionerna och göromålen för dig som administrerar en servermiljö baserad på Windows Server 2019.

Bland det som täcks på kursen är en generell översikt av Windows Server 2019, specifika genomgångar av bland annat installation, lagring, migrering och virtualisering, samt genomgående under kursen hur du administrerar detta med hjälp av det nya Windows Admin Center.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper inom nätverk och lagring i allmänhet, samt Windows Server som plattform i synnerhet.

Ämnesområden

Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

 • Introducing Windows Server 2019
 • Preparing and installing Server Core
 • Preparing for upgrades and migrations
 • Migrating server roles and workloads
 • Windows Server activation models

Windows Admin Center

 • Installing Windows Admin Center
 • Configuration of Gateway Server
 • Managing Servers, Clients, Clusters and Virtual Machines
 • Azure Backup

Configuring local storage

 • Managing disks in Windows Server 2019
 • Managing volumes in Windows Server 2019
 • Manage with Windows Admin Center

Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

 • Implementing Storage Spaces
 • Managing Storage Spaces
 • Implementing Data Deduplication
 • Manage with Windows Admin Center

Implementing Storage Migration

 • Planning for Storage Migration
 • Implementing Storage Migration with Windows Admin Center

Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

 • Overview of Hyper-V
 • Installing Hyper-V
 • Configuring storage on Hyper-V host servers
 • Configuring networking on Hyper-V host servers
 • Configuring Hyper-V virtual machines
 • Managing Hyper-V virtual machines
 • Manage with Windows Admin Center

Overview of high availability and disaster recovery

 • Defining levels of availability
 • Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
 • Backing up and restoring the Windows Server 2019 operating system and data by using Windows Server 2019
 • High availability with failover clustering in Windows Server 2019

Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

 • Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2019 with failover clustering
 • Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
 • Key features for virtual machines in a clustered environment
 • Manage with Windows Admin Center

System Insights

 • Installing
 • Predictive analytics
 • Windows server 2019
 • Data storage
 • Remediation

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 33 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod T2403

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

29 juni

17 augusti

21 september

2 november

14 december

25 januari

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.