Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

40% rabatt på årslicens - först till kvarn!

Just nu erbjuder vi flera On Demand-lösningar till kraftigt rabatterade priser! Välj mellan paketen Microsoft Total Access eller Global Knowledge Ultimate IT Skills Collection och ta din kompetens till en helt ny nivå. Det finns endast 50 licenser så först till kvarn gäller! 

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Power BI for Advanced Users Nyhet

2 dagar

16450 kr

Kod: A541

Datum: 3 juli, 21 augusti, 9 oktober, 18 december

This Power BI level 2 workshop is an intensive two-day course that is designed for Power Users and Data Stewards who want to learn how to utilize the tools available in the Power BI stack, including the Power BI Cloud Portal. Läs mer

Stockholm 3 juli, 21 augusti, 9 oktober, 18 december
Umeå 3 juli, 9 oktober, 18 december
Göteborg 3 juli, 9 oktober, 9 oktober, 18 december
Malmö 3 juli, 9 oktober, 18 december

Developing SQL Data Models using Analysis Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20768

Datum: 26 augusti, 28 oktober, 9 december

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services SSAS . Läs mer

Göteborg 26 augusti, 28 oktober, 28 oktober, 9 december
Stockholm 26 augusti, 28 oktober, 9 december
Malmö 26 augusti, 28 oktober, 9 december
Linköping 26 augusti, 28 oktober, 9 december

Business Intelligence med Excel 2016 och Power BI

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 19 augusti, 5 september, 17 oktober

I Excel 2016 och Power BI finns fantastiska möjligheter att analysera data och ta fram bra beslutsunderlag. Under den här kursen lär du dig att använda BI-verktygen i Excel och Power BI. Du lär dig hur du hämtar och kombinerar data från olika källor och bygger datamodeller, för att sedan analysera data och visualisera tydligt i diagram och interaktiva rapporter. Läs mer

Göteborg 19 augusti, 5 september, 17 oktober, 17 oktober
Stockholm 19 augusti, 5 september, 17 oktober
Malmö 19 augusti, 5 september, 17 oktober
Linköping 19 augusti, 5 september, 17 oktober

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 9 augusti, 3 september, 15 oktober, 22 oktober

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Läs mer

Stockholm 9 augusti, 3 september, 22 oktober
Umeå 9 augusti, 3 september, 22 oktober
Linköping 9 augusti, 3 september, 22 oktober
Göteborg 9 augusti, 3 september, 15 oktober, 22 oktober

Office 365 - Administration and Troubleshooting

3 dagar

26450 kr

Kod: M10997

Datum: 26 augusti, 21 oktober, 19 november

Denna tredagars Office 365-kurs ger dig som IT-proffs den utbildning du behöver för att administrera, konfigurera, felsöka och handha Office 365-baserade tjänster, såsom identitetshantering, beroenden, systemkrav och angränsande stödteknologier. Läs mer

Stockholm 26 augusti, 21 oktober, 19 november
Umeå 26 augusti, 21 oktober, 19 november
Linköping 26 augusti, 21 oktober, 19 november
Malmö 26 augusti, 21 oktober, 21 oktober, 19 november

VMM & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter

5 dagar

37950 kr

Kod: M20745

Datum: 2 september, 18 november

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Malmö 2 september, 2 september, 18 november, 18 november
Stockholm 18 november
Linköping 2 september, 2 september, 18 november
Göteborg 2 september, 2 september, 2 september, 18 november

BizTalk Server 2016 - Developing Integration Solutions Populär

5 dagar

36950 kr

Kod: A372

Datum: 2 september, 21 oktober, 9 december

Kursen riktar sig till systemutvecklare som skall arbeta med Microsoft BizTalk Server. Vi går igenom begrepp och teknologier i integrationslösningar och ger en orientering över hela Microsofts integrationsplattform med fokus på BizTalk Server. Läs mer

Stockholm 2 september, 21 oktober, 9 december
Umeå 2 september, 21 oktober, 9 december
Linköping 2 september, 21 oktober, 9 december
Malmö 2 september, 21 oktober, 9 december

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 26 augusti, 21 oktober, 11 december

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 26 augusti, 21 oktober, 11 december
Linköping 26 augusti, 21 oktober, 11 december
Malmö 26 augusti, 21 oktober, 11 december
Göteborg 26 augusti, 21 oktober, 11 december

Azure Architect Technologies - Alla kurserna Nyhet

5 dagar

35950 kr

Kod: MAZ-300T

Datum: 19 augusti, 7 oktober, 25 november

Under fem dagar lär du dig om arkitektur i Azure. Kursen spänner över många områden, såsom infrastruktur, säkerhet, lagring i Azure, driftsättning av appar och prestanda. Läs mer

Stockholm 19 augusti, 7 oktober, 25 november
Göteborg 7 oktober, 25 november, 25 november
Malmö 19 augusti, 7 oktober, 25 november
Linköping 7 oktober, 25 november

Microsoft 365 - Strategy-level Fundamentals

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-900T01

Datum: 23 augusti, 11 oktober

Kursen ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster och Software as a Service SaaS -molnmodellen, med ett särskilt fokus på molntjänsterna i Microsoft 365. Läs mer

Stockholm 23 augusti, 11 oktober
Umeå 23 augusti, 11 oktober
Göteborg 23 augusti, 23 augusti, 11 oktober
Malmö 23 augusti, 11 oktober, 11 oktober

SharePoint 2016 for Developers Nyhet

5 dagar

36950 kr

Kod: A310

Datum: 23 september, 4 november

This course explores the development opportunities available with SharePoint 2016 On-premises. The first half of the class focuses on SharePoint Foundation 2016 development where students will learn how to develop fundamental building blocks such as features, solutions, pages, lists and workflows. In addition, new topics such the new SharePoint app model and the SharePoint app security OAuth and S2S for apps as well as remote event receivers are covered and explained in great depth. Läs mer

Göteborg 23 september, 4 november, 4 november
Malmö 23 september, 23 september, 4 november
Stockholm 23 september, 4 november
Linköping 23 september, 4 november

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

34950 kr

Kod: M20743

Datum: 26 augusti, 28 oktober

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Malmö 26 augusti, 26 augusti, 28 oktober
Göteborg 26 augusti, 28 oktober, 28 oktober
Stockholm 26 augusti, 28 oktober
Linköping 26 augusti, 28 oktober

Windows 10 and SCCM - Modern Deployment Techniques

1 dag

9950 kr

Kod: M20695-2

Datum: 5 september, 28 november

På en dag går vi igenom hur vi kan förbereda och rulla ut Windows 10 med sk moderna utrullningstekniker, såsom Windows Autopilot, Windows Configuration Designer och Configuration Manager Servicing. Läs mer

Malmö 5 september, 28 november, 28 november
Göteborg 5 september, 5 september, 28 november
Stockholm 5 september, 28 november
Linköping 5 september, 28 november

Microsoft Azure - Strategy-level Fundamentals

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-900T01

Datum: 6 september, 22 november

Denna kurs ger grundläggande kunskap om molntjänster och hur sådana tillhandahålls med Microsoft Azure. Den introducerar till allmänna cloud computing-koncept samt typiska modeller och tjänster som Public, Private och Hybrid Cloud samt Infrastructure-as-a-Service IaaS , Platform-as-a-Service PaaS och Softwarwe-as-a-service SaaS . Läs mer

Stockholm 6 september, 22 november
Göteborg 6 september, 6 september, 22 november
Malmö 6 september, 22 november, 22 november
Linköping 6 september, 22 november

Office 365 - Deploying and Managing Hybrid Deployments

3 dagar

28450 kr

Kod: M10984

Datum: 16 september, 18 november

Denna Office 365 hybrid-kurs vänder sig till dig som administrerar eller konfigurerar Office 365-tjänster i hybridmiljöer, där delar av infrastrukturen ligger lokalt, inklusive identitetshantering och autentifiering. Läs mer

Göteborg 16 september, 16 september, 18 november
Malmö 16 september, 18 november, 18 november
Stockholm 16 september, 18 november
Linköping 16 september, 18 november

Windows Admin Center - Administering Windows Server 2019, 2016 and 2012 Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: T2402

Datum: 4 oktober, 6 december

Med Windows Server 2019 lanseras även Windows Admin Center WAC - Ett lokalt, browserbaserat administrationsverktyg för servrar, kluster och andra inslag i en infrastruktur baserad på Windows i någon av dess senare versioner. På en dag går vi igenom hur du konfigurerar och kommer igång med det nya verktyget och dess närliggande tjänster. Läs mer

Göteborg 4 oktober, 4 oktober, 6 december, 6 december
Stockholm 4 oktober, 6 december
Linköping 4 oktober, 6 december
Malmö 4 oktober, 6 december

Windows 10 - Advanced Troubleshooting and Support

3 dagar

28450 kr

Kod: T2261

Datum: 2 september, 18 november

Den här workshopen fokuserar på att felsöka och supportera Windows 10-klienter. Syftet är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i Windows 10 för att kunna felsöka och lösa uppkomna problem snabbt och effektivt. Läs mer

Stockholm 2 september, 18 november
Göteborg 2 september, 2 september, 18 november
Malmö 2 september, 18 november, 18 november
Linköping 2 september, 18 november

Microsoft Exchange Administration - Alla fem dagarna

5 dagar

37950 kr

Kod: MMS-200T

Datum: 30 september, 18 november

Under fem dagar lägger vi grunden för att du skall kunna axla rollen som en sk Messaging Administrator, både för Exchange Online och on-premise. Här ingår konfiguration, handhavande och felsökning av konton, rättigheter, e-postskydd, arbetsflöden och publika foldrar i både on-premise- och moln-baserade miljöer. Läs mer

Stockholm 30 september, 18 november
Göteborg 30 september, 30 september, 18 november
Malmö 30 september, 18 november, 18 november
Linköping 30 september, 18 november

Client Access and Mail Flow

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T02

Datum: 2 oktober, 20 november

På två dagar lär du dig hur Microsoft Exchange Server ger tillgång till användar-brevlådor för stora mängder klienter. Eftersom alla messaging-klienter når sina brevlådor via klientåtkomsttjänster, går vi igenom vi hur man planerar, konfigurerar och hanterar detta i Exchange Server. Läs mer

Göteborg 2 oktober, 2 oktober, 20 november
Malmö 2 oktober, 20 november, 20 november
Stockholm 2 oktober, 20 november
Linköping 2 oktober, 20 november

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

26450 kr

Kod: M20695-1

Datum: 2 september, 25 november

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Göteborg 2 september, 2 september, 25 november
Malmö 2 september, 25 november, 25 november
Stockholm 2 september, 25 november
Linköping 2 september, 25 november