Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Masterclass

Masterclasses hos Cornerstone

Gå kurs för ledande experter. Vi har ett stort utbud av masterclasses. 

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Microsoft 365 - Strategy-level Fundamentals

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-900T01

Datum: 26 mars, 20 maj

Kursen ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster och Software as a Service SaaS -molnmodellen, med ett särskilt fokus på molntjänsterna i Microsoft 365. Läs mer

Stockholm 26 mars, 20 maj
Malmö 26 mars, 20 maj
Linköping 26 mars, 20 maj
Umeå 26 mars, 20 maj

Office 365 - Deploying and Managing Hybrid Deployments

3 dagar

28450 kr

Kod: M10984

Datum: 24 mars, 1 juni

Denna Office 365 hybrid-kurs vänder sig till dig som administrerar eller konfigurerar Office 365-tjänster i hybridmiljöer, där delar av infrastrukturen ligger lokalt, inklusive identitetshantering och autentifiering. Läs mer

Stockholm 24 mars, 1 juni
Göteborg 24 mars, 1 juni
Linköping 24 mars, 1 juni
Umeå 24 mars, 1 juni

BizTalk Server 2016 - Developing Integration Solutions Populär

5 dagar

36950 kr

Kod: A372

Datum: 20 april, 22 juni

Kursen riktar sig till systemutvecklare som skall arbeta med Microsoft BizTalk Server. Vi går igenom begrepp och teknologier i integrationslösningar och ger en orientering över hela Microsofts integrationsplattform med fokus på BizTalk Server. Läs mer

Stockholm 20 april, 22 juni
Linköping 20 april, 22 juni
Umeå 20 april, 22 juni
Malmö 20 april, 22 juni

Power BI for Advanced Users Nyhet

3 dagar

22450 kr

Kod: A541

Datum: 6 maj, 1 juli

This Power BI level 2 workshop is an intensive three-day course that is designed for Power Users and Data Stewards who want to learn how to utilize the tools available in the Power BI stack, including the Power BI Cloud Portal. Läs mer

Stockholm 6 maj, 1 juli
Malmö 6 maj, 1 juli
Umeå 6 maj, 1 juli
Linköping 6 maj, 1 juli

Hantera kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A133

Datum: 13 mars, 29 maj

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 13 mars, 29 maj
Göteborg 13 mars, 29 maj
Malmö 13 mars, 29 maj
Linköping 13 mars, 29 maj

Managing Microsoft Teams

5 dagar

37450 kr

Kod: MMS-700T00

Datum: 23 mars, 8 juni

Under den här kursen lär du dig att konfigurera, driftsätta och hantera Office 365-workloads för Microsoft Teams, med fokus på effektivt samarbete och kommunikation i enterprise-miljöer. Läs mer

Stockholm 23 mars, 8 juni
Umeå 23 mars, 8 juni
Linköping 23 mars, 8 juni
Malmö 23 mars, 8 juni

Client Access and Mail Flow

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T02

Datum: 22 april

På två dagar lär du dig hur Microsoft Exchange Server ger tillgång till användar-brevlådor för stora mängder klienter. Eftersom alla messaging-klienter når sina brevlådor via klientåtkomsttjänster, går vi igenom vi hur man planerar, konfigurerar och hanterar detta i Exchange Server. Läs mer

Göteborg 22 april, 22 april
Malmö 22 april, 22 april
Stockholm 22 april
Umeå 22 april

Microsoft Exchange Administration - Alla fem dagarna

5 dagar

37950 kr

Kod: MMS-200T

Datum: 20 april

Under fem dagar lägger vi grunden för att du skall kunna axla rollen som en sk Messaging Administrator, både för Exchange Online och on-premise. Här ingår konfiguration, handhavande och felsökning av konton, rättigheter, e-postskydd, arbetsflöden och publika foldrar i både on-premise- och moln-baserade miljöer. Läs mer

Malmö 20 april, 20 april
Göteborg 20 april, 20 april
Stockholm 20 april
Linköping 20 april

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

34950 kr

Kod: M20742

Datum: 4 maj

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 4 maj
Malmö 4 maj, 4 maj
Linköping 4 maj
Umeå 4 maj

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dag

6950 kr

Kod: A134

Datum: 23 april, 20 maj

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 20 maj
Umeå 23 april, 20 maj
Linköping 20 maj
Malmö 20 maj

SharePoint Online - no-code solutions for Power Users Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M55215

Datum: 14 april, 29 juni

Lär dig få ut så mycket som möjligt av SharePoint Online utan att skriva kod. Under den här kursen kommer du att skapa en hel serie av lösningar genom att i huvudsak använda webbläsaren och Office-paketet. Läs mer

Stockholm 14 april, 29 juni
Umeå 29 juni
Linköping 29 juni
Malmö 29 juni

Deploying Microsoft 365 Teamwork – Alla kurserna

5 dagar

36450 kr

Kod: MMS-300T

Datum: 11 maj

Under den här kursen lär du dig att konfigurera och hantera de tjänster i Office 365 som handlar om effektivt samarbete, såsom SharePoint, OneDrive och Teams. Läs mer

Stockholm 11 maj
Linköping 11 maj
Umeå 11 maj
Malmö 11 maj, 11 maj

Deploying SharePoint Server Hybrid

5 dagar

36450 kr

Kod: MMS-301T

Datum: 25 maj

Under den här kursen lär du dig att implementera SharePoint 2019. Kursen täcker också hur du skapar hybridlösningar och migrerar till SharePoint Online. Läs mer

Malmö 25 maj, 25 maj
Stockholm 25 maj
Göteborg 25 maj
Umeå 25 maj

Enabling Microsoft Teams for Collaboration

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-300T03

Datum: 14 maj

Under den här kursen lär du dig hur du planerar för, driftsätter och administrerar Microsoft Teams. Du får en förståelse för hur Teams hänger ihop med SharePoint, OneDrive och Office 365-grupper. Du lär dig också best practices för införandet av Teams i en organisation. Läs mer

Malmö 14 maj, 14 maj
Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj
Umeå 14 maj

Managing SharePoint Online

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-300T02

Datum: 13 maj

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar användarprofiler och appar, med korrekta inställningar för rättigheter. Kursen behandlar också hur du planerar för och konfigurerar Managed Metadata och Business Connectivity Services. Slutligen lär dig hur du konfigurerar och hanterar Search. Läs mer

Stockholm 13 maj
Linköping 13 maj
Malmö 13 maj, 13 maj
Umeå 13 maj

Managing Office 365 Content Services

2 dagar

19450 kr

Kod: MMS-300T01

Datum: 11 maj

Under den här kursen lär du dig hur du planerar för, konfigurerar och administrerar SharePoint Site Collections och OneDrive for Business. Kursen behandlar strukturen på en modern SharePoint-sajt, inklusive SharePoint Hub Sites. Du lär dig best practices för hur du implementerar OneDrive for Business i din organisation. Kursen täcker också delning, säkerhet och övervakning i SharePoint Online och OneDrive for Business. Läs mer

Stockholm 11 maj
Göteborg 11 maj
Malmö 11 maj, 11 maj
Umeå 11 maj

Implementing SharePoint Hybrid Scenarios

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-301T03

Datum: 28 maj

Under den här kursen lär du dig att planera och implementera hybridlösningar med SharePoint, där användarna får en sömlös upplevelse. Du lär dig också att implementera SharePoint Hybrid Search. Läs mer

Stockholm 28 maj
Umeå 28 maj
Malmö 28 maj, 28 maj
Linköping 28 maj

Migrating to SharePoint Online

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-301T04

Datum: 29 maj

Under den här kursen lär du dig hur du planerar för och genomför en migrering av innehåll till SharePoint Online och OneDrive for Business. Specifikt får du lära dig hur du använder SharePoint Migration Assessment Tool SMAT och SharePoint Migration Tool SPMT i olika scenarion. Läs mer

Malmö 29 maj, 29 maj
Stockholm 29 maj
Göteborg 29 maj
Linköping 29 maj

Implementing SharePoint 2019 Infrastructure and Service Applications

3 dagar

26450 kr

Kod: MMS-301T1

Datum: 25 maj

Under den här kursen lär du dig att implementera SharePoint 2019. Kursen behandlar hur du planerar för och konfigurerar autentisering och säkerhet i en on premise-miljö, samt hur du hanterar innehåll enligt en modern informationsarkitektur. Läs mer

Malmö 25 maj, 25 maj
Stockholm 25 maj
Göteborg 25 maj
Linköping 25 maj

Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-300T04

Datum: 15 maj

Under den här kursen lär du dig hur du hanterar och konfigurerar Office 365-apparna för samarbete och kommunikation. De två första modulerna, som behandlar analys av affärskrav respektive Governance, behandlas bara översiktligt, vilket gör att kursen har förkortats från två dagar till en dag. Läs mer

Malmö 15 maj, 15 maj
Stockholm 15 maj
Göteborg 15 maj
Umeå 15 maj