Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Advanced Black Belt Troubleshooting - Windows OS Internals with Sami Laiho

Tror du att du vet allt om Windows OS? Gå en masterclass med Sami Laiho, en av världens främsta experter inom Windows OS. Kursen pågår i 4 dagar med start 16 september i Stockholm. 

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Azure Infrastructure - Deploying and Managing Virtual Machines Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T03

Datum: 22 maj, 3 juli

På denna kurs lär du dig skapa och hantera virtuella maskiner i infrastruktur baserad på Microsoft Azure som IaaS-plattform. Vi tittar även på att arbeta infrastrukturen för virtualisering on-premise på ett sätt som förbereder för flytten till molnet. Läs mer

Stockholm 22 maj, 3 juli
Linköping 22 maj, 3 juli
Malmö 22 maj, 22 maj, 3 juli
Göteborg 22 maj, 3 juli, 3 juli

Azure Infrastructure - Implementing and Managing Storage Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T02

Datum: 21 maj, 2 juli

På denna kurs lär du dig implementera lösningar för lagring i Azure för ett flertal olika behovsscenarion. Lär dig om Storage Explorer, olika storage-konton och tjänster samt grundläggande datareplikering och lagringstyper. Läs mer

Malmö 21 maj, 21 maj, 2 juli
Göteborg 21 maj, 2 juli, 2 juli
Stockholm 21 maj, 2 juli
Linköping 21 maj, 2 juli

Azure Infrastructure - Managing Subscriptions and Resources Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-100T01

Datum: 20 maj, 1 juli

Kom igång med att förstå och hantera grunderna i Azure som teknikplattform på en dag. På denna kurs lär du dig att hantera Azure-abonnemang och tjänster med tillgänglighet, policies och kravefterlevnad, samt även hur du kartlägger och beräknar förväntad belastning och kostnader. Du lär dig också hur molnresurser hanteras i Azure via såväl användar- som gruppkonton. Läs mer

Stockholm 20 maj, 1 juli
Linköping 20 maj, 1 juli
Malmö 20 maj, 20 maj, 1 juli
Göteborg 20 maj, 1 juli, 1 juli

Office 365 - Deploying and Managing Hybrid Deployments

3 dagar

28450 kr

Kod: M10984

Datum: 9 september, 18 november

Denna Office 365 hybrid-kurs vänder sig till dig som administrerar eller konfigurerar Office 365-tjänster i hybridmiljöer, där delar av infrastrukturen ligger lokalt, inklusive identitetshantering och autentifiering. Läs mer

Göteborg 9 september, 9 september, 18 november
Malmö 9 september, 18 november, 18 november
Stockholm 9 september, 18 november
Linköping 9 september, 18 november

Troubleshooting Windows Server Core Technologies

5 dagar

36950 kr

Kod: M10991

Datum: 16 september, 25 november

Denna kurs täcker ett brett spektrum av felsökningsscenarion som du kan komma i kontakt med i rollen som systemingenjör. Den riktar sig till dig som redan arbetar med Windows Server och behöver bli bättre på felsökning av en Windows Server-baserad nätverksmiljö. Läs mer

Göteborg 16 september, 16 september, 25 november
Malmö 16 september, 25 november, 25 november
Stockholm 16 september, 25 november
Linköping 16 september, 25 november

Microsoft Exchange Administration - Alla fem dagarna

5 dagar

36950 kr

Kod: MMS-200T

Datum: 30 september, 18 november

Under fem dagar lägger vi grunden för att du skall kunna axla rollen som en sk Messaging Administrator, både för Exchange Online och on-premise. Här ingår konfiguration, handhavande och felsökning av konton, rättigheter, e-postskydd, arbetsflöden och publika foldrar i både on-premise- och moln-baserade miljöer. Läs mer

Stockholm 30 september, 18 november
Göteborg 30 september, 30 september, 18 november
Malmö 30 september, 18 november, 18 november
Linköping 30 september, 18 november

Modern Messaging Infrastructure

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T01

Datum: 30 september, 18 november

På två dagar lär du dig arkitekturen som en modern messaging-infrastruktur baseras på i en miljö baserad på Exchange Server och Exchange Online, inklusive olika utrullnings- och implementationsscenarion. Läs mer

Stockholm 30 september, 18 november
Linköping 30 september, 18 november
Malmö 30 september, 18 november, 18 november
Göteborg 30 september, 30 september, 18 november

Client Access and Mail Flow

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-200T02

Datum: 2 oktober, 20 november

På två dagar lär du dig hur Microsoft Exchange Server ger tillgång till användar-brevlådor för stora mängder klienter. Eftersom alla messaging-klienter når sina brevlådor via klientåtkomsttjänster, går vi igenom vi hur man planerar, konfigurerar och hanterar detta i Exchange Server. Läs mer

Stockholm 2 oktober, 20 november
Göteborg 2 oktober, 2 oktober, 20 november
Malmö 2 oktober, 20 november, 20 november
Linköping 2 oktober, 20 november

High Availability and Disaster Recovery

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-200T03

Datum: 4 oktober, 22 november

På en dag går vi igenom de traditionella metoderna och moderna lösningarna för hög tillgänglighet och återhämtning efter katastrofsituationer för Exchange Server eller Exchange Online. Läs mer

Stockholm 4 oktober, 22 november
Linköping 4 oktober, 22 november
Malmö 4 oktober, 22 november, 22 november
Göteborg 4 oktober, 4 oktober, 22 november

Compliance Management Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MMS-101T02

Datum: 14 maj, 25 juni

På två dagar går vi igenom Microsoft 365 Compliance Management med datalagring och förebyggande av dataförluster, samt datastyrning med hantering av sök- och analys-funktionalitet. Läs mer

Malmö 14 maj, 14 maj, 25 juni
Stockholm 14 maj, 25 juni
Göteborg 14 maj, 25 juni
Linköping 14 maj, 25 juni

Device Management Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-101T03

Datum: 16 maj, 27 juni

På en dag introduceras du till hantering av enheter Device Management med Microsoft 365 - från att implementera Microsoft Intune via enhetsövervakning till att ta kontroll över vad användare kan göra från sina mobila enheter med hjälp av villkorliga tillgänglighets-policies conditional access policies . Läs mer

Stockholm 16 maj, 27 juni
Umeå 16 maj, 27 juni
Linköping 16 maj, 27 juni
Malmö 16 maj, 16 maj, 27 juni

Microsoft 365 Security Management Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-101T01

Datum: 13 maj, 24 juni

Under en dag går vi igenom Microsoft 365 Security Management tillsammans och ser över hur du möjliggör, konfigurerar och hanterar identitetsskydd i Azure AD, Microsoft 365 Threat Intelligense och andra säkerhetsrelaterade Microsoft 365-funktioner samt relaterade mätetal. Läs mer

Stockholm 13 maj, 24 juni
Umeå 13 maj, 24 juni
Linköping 13 maj, 24 juni
Malmö 13 maj, 13 maj, 24 juni

Microsoft Azure - Introduction for IT Professionals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 2 maj, 3 juni

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Göteborg 2 maj, 3 juni, 3 juni
Stockholm 2 maj, 3 juni
Linköping 2 maj, 3 juni
Malmö 2 maj, 3 juni

SharePoint 2016 - Planning and Administering

4 dagar

29950 kr

Kod: M20339-1mod

Datum: 17 juni, 7 oktober

Denna Microsoft SharePoint 2016-utbildning ger dig kunskaper och färdigheter planera och administrera en webblösning baserad på SharePoint 2016. Du lär dig att rulla ut, handha och felsöka din SharePoint-miljö, och får även praktiska riktlinjer, best practice och annat som är bra att tänka på när du skall optimera din SharePoint-installation. Läs mer

Göteborg 17 juni, 17 juni, 7 oktober
Stockholm 17 juni, 7 oktober
Malmö 17 juni, 7 oktober
Linköping 17 juni, 7 oktober

Developing SQL Databases, Part 1

3 dagar

25450 kr

Kod: M20762-1

Datum: 20 maj, 9 september, 25 november

Denna SQL Server-kurs ger dig kunskaperna om funktioner och verktyg i SQL Server som du behöver för att skapa databaser. Utbildningen riktar sig utvecklare och tekniker som vill komma igång med att skapa databaslösningar med SQL Server. Du lär dig bland annat att skapa och hantera tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och funktioner. Läs mer

Stockholm 9 september, 25 november
Linköping 9 september, 25 november
Göteborg 9 september, 25 november
Malmö 20 maj, 9 september, 25 november

Developing SQL Databases, Part 2

2 dagar

19450 kr

Kod: M20762-2

Datum: 23 maj, 12 september, 28 november

Kursen riktar sig utvecklare och tekniker som vill lära sig att skapa databaslösningar med SQL Server. Under kursen fördjupar du dina kunskaper om databasutveckling med SQL Server. Du lär dig bland annat att hantera avancerad tabelldesign och indexering, In-Memory-tabeller, att arbeta med XML samt använda geospatial data. Läs mer

Malmö 23 maj, 12 september, 28 november
Stockholm 12 september, 28 november
Göteborg 12 september, 28 november
Linköping 12 september, 28 november

Samarbeta effektivare med Microsoft OneNote

1 dagar

6950 kr

Kod: A170

Datum: 27 maj, 4 oktober, 9 december

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan lagra och dela information på ett och samma lättåtkomliga ställe. Läs mer

Stockholm 27 maj, 4 oktober, 9 december
Malmö 4 oktober, 9 december
Göteborg 4 oktober, 9 december
Umeå 4 oktober, 9 december

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 17 juni, 16 september

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 17 juni, 16 september
Umeå 17 juni, 16 september
Linköping 17 juni, 16 september
Göteborg 17 juni, 16 september

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

5 dagar

33950 kr

Kod: M10990

Datum: 9 september, 18 november

Under den här kursen lär du dig hur du implementerar en lösning för dataanalys och rapporter med SQL Server Reporting Services. Du lär dig att använda utvecklingsverktygen i Reporting Services för att skapa och hantera rapporter och skapa self service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 9 september, 18 november
Linköping 9 september, 18 november
Göteborg 9 september, 18 november
Malmö 9 september, 18 november

Azure Architect Technologies - Deploying and Configuring Infrastructure Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-300T01

Datum: 8 juli, 19 augusti

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om lagring, hantering av virtuella maskiner, virtuella nätverk och identiteter. Läs mer

Stockholm 8 juli, 19 augusti
Göteborg 8 juli, 19 augusti
Linköping 8 juli, 19 augusti
Malmö 8 juli, 19 augusti