Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Masterclass: Black Belt Troubleshooting Windows OS with Sami Laiho

Låt en presentatör i världsklass lära dig sina coolaste trick! Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med Microsoft Windows Server eller Windows 7-10, och vill fördjupa dig inom felsökning av operativsystemet. Kursstart: 28 oktober i Göteborg.

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Hantera kalkylbladsfunktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A133

Datum: 24 oktober

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läs mer

Stockholm 24 oktober
Göteborg 24 oktober
Malmö 24 oktober
Umeå 24 oktober

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dag

6950 kr

Kod: A118

Datum: 22 november

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Läs mer

Stockholm 22 november
Göteborg 22 november
Malmö 22 november
Linköping 22 november

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 18 november

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Läs mer

Stockholm 18 november
Malmö 18 november
Linköping 18 november
Umeå 18 november

Visualisera och dokumentera med Microsoft Visio 2010/2013/2016 Populär

1 dag

6950 kr

Kod: A186

Datum: 21 november

Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter, nätverk, organisationsscheman och objektrelationer. Läs mer

Stockholm 21 november
Göteborg 21 november
Umeå 21 november
Linköping 21 november

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 25 november

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 25 november
Linköping 25 november
Umeå 25 november
Malmö 25 november

Mastering Microsoft Identity Manager

3 dagar

29950 kr

Kod: T522

Datum: 8 oktober

Under den här kursen lär du dig att planera, implementera och hantera MIM, Microsoft Identity Manager. Kursen täcker även in grunderna kring certifikatshantering av MIM. Läs mer

Stockholm 8 oktober
Göteborg 8 oktober
Umeå 8 oktober
Malmö 8 oktober

Microsoft Dynamics 365 - Configuration and Customization for Sales and Customer Service

3 dagar

25950 kr

Kod: A820

Datum: 11 november

Under kursen lär du dig hur du anpassar och konfigurerar Microsoft Dynamics 365 CRM Online . Kursen täcker bland annat säkerhet, hur du gör systeminställningar, anpassar formulär och vyer samt anpassar relationer. Läs mer

Stockholm 11 november
Göteborg 11 november
Umeå 11 november
Linköping 11 november

SharePoint 2016 - Planning and Administering

4 dagar

29950 kr

Kod: M20339-1mod

Datum: 7 oktober

Denna Microsoft SharePoint 2016-utbildning ger dig kunskaper och färdigheter planera och administrera en webblösning baserad på SharePoint 2016. Du lär dig att rulla ut, handha och felsöka din SharePoint-miljö, och får även praktiska riktlinjer, best practice och annat som är bra att tänka på när du skall optimera din SharePoint-installation. Läs mer

Stockholm 7 oktober
Göteborg 7 oktober
Malmö 7 oktober
Linköping 7 oktober

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

29950 kr

Kod: M10992

Datum: 21 oktober

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 21 oktober
Umeå 21 oktober
Linköping 21 oktober
Malmö 21 oktober

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

21950 kr

Kod: M10993

Datum: 24 oktober

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm 24 oktober
Göteborg 24 oktober
Malmö 24 oktober
Linköping 24 oktober

Skapa appar med Microsoft PowerApps

1 dag

6950 kr

Kod: A104

Datum: 19 november

Microsoft PowerApps är ett nytt sätt att skapa affärsapplikationer för din organisation, utan att skriva kod. Läs mer

Stockholm 19 november
Göteborg 19 november
Malmö 19 november
Umeå 19 november

Administering Built-in Compliance

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T04

Datum: 12 december

Interna policies och externa krav på säker lagring och spårbarhet av data kan vara nödvändiga för din organisation. På en dag kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 samt datastyrning och hur du genomför innehållssökningar och utredningar. Kursen hjälper också din organisation att leva upp till Dataskyddsförordningen, Global Data Protection Regulation GDPR . Läs mer

Stockholm 12 december
Göteborg 12 december
Malmö 12 december
Umeå 12 december

Implementing Information Protection

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T03

Datum: 11 december

Information protection innebär här konceptet att lokalisera och klassificera data oavsett lagringsplats. På en dag lär du dig om tekniker för detta som hjälper dig att säkra er Microsoft 365-baserade miljö. Läs mer

Stockholm 11 december
Linköping 11 december
Umeå 11 december
Malmö 11 december

Implementing Threat Protection

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T02

Datum: 10 december

Threat protection innebär skydd mot attacker med integrerad och automatiserad säkerhetsfunktionalitet. På en dag lär du dig om teknologier som hjälper dig att skydda er Microsoft 365-miljö. Läs mer

Stockholm 10 december
Göteborg 10 december
Malmö 10 december
Umeå 10 december

Managing Identity and Access

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T01

Datum: 9 december

På en dag går vi igenom hur du skyddar organisationens identitetshantering med lösenordsskydd, flerfaktorautentisering, Azure Identity Protection, AD FS och AD Connect, samt introducerar till Conditional Access. Du får även lära dig lösningar för extern åtkomst till ert Microsoft 365-system. Läs mer

Stockholm 9 december
Linköping 9 december
Umeå 9 december
Malmö 9 december

Microsoft 365 Security Administration - Alla fyra dagarna

4 dagar

33450 kr

Kod: MMS-500T

Datum: 9 december

Denna Microsoft 365-kurs riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö. Läs mer

Stockholm 9 december
Göteborg 9 december
Malmö 9 december
Umeå 9 december

Power BI for Advanced Users Nyhet

2 dagar

16450 kr

Kod: A541

Datum: 18 december

This Power BI level 2 workshop is an intensive two-day course that is designed for Power Users and Data Stewards who want to learn how to utilize the tools available in the Power BI stack, including the Power BI Cloud Portal. Läs mer

Stockholm 18 december
Umeå 18 december
Linköping 18 december
Malmö 18 december

Power BI Fundamentals Nyhet

2 dagar

15450 kr

Kod: A540

Datum: 16 december

This basic Power BI training is intended for end users who have access to complete data models and are ready to visualize data from these models. The course is designed for beginners and no previous experience is required. Läs mer

Stockholm 16 december
Göteborg 16 december
Malmö 16 december
Linköping 16 december

Designing and Implementing an Azure AI Solution Nyhet

3 dagar

26450 kr

Kod: MAI-100T01

Datum: 11 november

During this course you will learn how to utilize the AI services in the Azure platform. You will build a customer support chat Bot that uses artificial intelligence from the Microsoft Azure platform, including language understanding and pre-built AI functionality in the Azure Cognitive Services. Läs mer

Stockholm 11 november
Malmö 11 november
Göteborg 11 november
Umeå 11 november

Active Directory - Kontohantering

3 dagar

28450 kr

Kod: T345-1

Datum: 18 november

Denna Windows Server-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Kursen baseras på Windows Server 2012, men kunskaperna du tillägnar dig är dock applicerbara även på AD-miljöer baserade på andra versioner. Läs mer

Stockholm 18 november
Göteborg 18 november
Umeå 18 november
Malmö 18 november