Red Hat OpenShift - Introduction to Containers and Kubernetes

OpenShift är en Kubernetes- och Docker-baserad PAAS-molnplattform från Red Hat. Genom att delta i den här kursen kommer deltagaren lära sig ”containerisera” enkla program och tjänster, distribuera dem med Docker, Kubernetes och Red Hat OpenShift, samt testa den containeriserade versionen och felsöka problem med implementeringen.

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Course introduction 

Introduce and review the course. 

Get started with container technology 

Describe how software can run in containers orchestrated by Red Hat OpenShift Container Platform. 

Create containerized services 

Provision a server using container technology. 

Manage containers 

Manipulate pre-build container images to create and manage containerized services. 

Manage container images 

Manage the life cycle of a container image from creation to deletion. 

Create custom container images 

Design and code a Docker file to build a custom container image. 

Deploy containerized applications on Red Hat OpenShift 

Deploy single container applications on Red Hat OpenShift Container Platform. 

Deploy multi-container applications 

Deploy applications that are containerized using multiple container images. 

Troubleshoot containerized applications 

Troubleshoot a containerized application deployed on Red Hat OpenShift. 

Comprehensive review of Introduction to Container, Kubernetes, and Red Hat OpenShift 

Demonstrate how to containerize a software application, test it with Docker, and deploy it on a Red Hat OpenShift cluster. 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dessa målgrupper: 

  • Utvecklare som vill containerisera programvara 
  • Administratörer som är nya med containerteknik och container-orkestrering 
  • Arkitekter som överväger att använda containerteknik i programvaruarkitekturer 

Som deltagare förutsätts du behärska följande: 

  • Kunna använda en Linux-terminalsession till att utfärda OS-kommandon 
  • Ha en Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)-certifiering eller motsvarande erfarenhet 
  • Ha erfarenhet av webbapplikationsarkitekturer och tillhörande teknik 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 24 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod RH-DO180
Boka kursen

Välj ort och kursstart

7 oktober

9 december

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.