Intermediate Python Programming

Detta är fortsättningskursen för dig som redan kan grunderna och vill fördjupa dina kunskaper i språket Python.

Den här kursen tar vid där vår kurs Introduction to Python slutar och du lär dig bland annat grunderna till mer avancerade koncept så som iteratorer, dekoratorer, generatorer och comprehensions. Vi bygger även mer avancerade objekt, skräddarsydda för olika ändamål.

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till utvecklare, testare och andra som vill fördjupa sina kunskaper om Python. Kursen kräver förkunskaper motsvarande vår kurs Introduction to Python.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

A quick rehearsal of datatypes and the object hierarchy

 • The object model
 • Variables, datatypes and bindings
 • Map, Lambda, Filter

Functions

 • The func-object
 • The def keyword
 • Anonymous/Lambda functions
 • Passing arguments to functions
 • LGB-scope
 • Nested functions
 • Closures
 • Decorators

Loops and iterators

 • How are loops handled in Python?
 • The modern iteration protocol
 • Iterables vs iterators
 • The iteration interface
 • Iterables/iterators as separate objects

Comprehensions

 • List Comprehensions
 • Nested comprehensions
 • Other comprehensions

Advanced iterators

 • Generator Expressions
 • Generator functions
 • Generator objects
 • The Yield keyword
 • Generator iterators

Objects, classes and instances

 • New-style classes
 • Special method names
 • Instance attributes
 • Class attributes
 • The attribute lookup chain
 • Emulate built-in objects
 • Creating callables
 • Emulating container objects
 • Rich comparison methods
 • The @property decorator
 • Classmethods and Staticmethods

Sorting & Reversing

 • Sorting iterables
 • Sorting dictionaries
 • Sorting instances
 • Reversing strings
 • Reversing lists
 • Reversing iterables

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A394
Boka kursen

Välj ort och kursstart

1 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.