Python Programming 2

Under den här kursen fördjupar du dina kunskaper inom Python och lär dig att använda avancerade features för att skapa komplexa och effektiva applikationer. Du lär dig bland annat områden som avancerad objektorientering, iterators och generators, comprehensions, decorators, multithreading, funktionell programmering, web services och enhetstester. Kursen innehåller många övningar där du får tillämpa kunskaperna praktiskt.

Exercises and examples are used throughout the course to give practical hands-on experience with the techniques covered.

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen riktar sig till utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper inom Python. Kursen kräver kunskaper om Python motsvarande kursen Python Programming 1. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Session 1: ADVANCED OBJECT ORIENTATION 

 • The self Keyword 
 • Constructors and Destructors 
 • Encapsulation 
 • Inheritance 
 • Polymorphism 
 • Abstract Classes 
 • Multiple Inheritance and Mixins 
 • Composition and Aggregation 
 • Static Members 

Session 2: ITERATORS & GENERATORS 

 • Iterables 
 • Iterators 
 • Custom Iterators 
 • Generators 
 • Yield vs. Return 

Session 3: COMPREHENSIONS 

 • List Comprehension 
 • Set Comprehension 
 • The zip Function 
 • Dictionary Comprehension 

Session 4: FUNCTIONAL PROGRAMMING 

 • Functional Programming 
 • Lambdas 
 • Immutability 
 • Mapping 
 • Filtering 
 • Reducing 

Session 5: DECORATORS 

 • Decorators 
 • Decorator Functions 
 • Decorator Annotations 
 • Decorator Use Cases 
 • Labs 

Session 6: MULTITHREADING 

 • Threads 
 • Multithreading 
 • Thread Construction 
 • Thread Execution 
 • Thread Sleep 
 • Joins 
 • Data Sharing 
 • Synchronisation 
 • Multithreading vs. Multiprocessing 

Session 7: WEB SERVICES 

 • RESTful Web Services 
 • JSON Data 
 • CRUD and HTTP 
 • RESTful Clients 
 • RESTful APIs 

Session 8: UNIT TESTING 

 • Unit Testing Terminology 
 • Test Classes 
 • Test Fixtures 
 • Test Cases 
 • Assertions 
 • Test Runners 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod PYP2

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

18 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.