Azure DevOps Developer Fundamentals (GIT)

Under den här tvådagarskursen lär du dig att arbeta effektivt med Azure DevOps (tidigare kallat VSTS). GIT används för versionshantering i alla exempel och labbar. Kursen fokuserar på agila processer. Du lär dig hur du arbetar utifrån sprint backlogs och hur du enkelt håller koll på arbetet för att vara säker på att projekten blir klara i tid.

Kursen gör en djupdykning i versionshantering, som är centralt för utvecklarens dagliga arbete. Det inkluderar best practices för ”branch” och ”merge”, samt hur du använder enhetstestning och verktyg för kodkvalitet. 

Du lär dig också det nya byggsystemet i Azure DevOps samt hur du konfigurerar continuous integration, för att hitta och åtgärda fel så fort som möjligt. 

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till Visual Studio-utvecklare som arbetar med Azure DevOps. Kursen fokuserar på features som är gemensamma för professional- och enterprise-versionerna av Visual Studio 2017.5 eller senare. 

Förkunskaper

Du ska vara van att arbeta med Visual Studio och antingen C# eller Visual Basic. 

Kursens mål

 • Create, configure and manage Team Projects 
 • Use the new wiki for team documentation 
 • Use the Team Explorer to navigate project content 
 • Work from the product backlog 
 • Decompose user stories into tasks in the sprint backlog 
 • Manage work using work items 
 • Link code changes to tasks and bugs to provide traceability 
 • Use both managed and ad hoc queries to find and organize work 
 • Setup and manage their own notifications 
 • Understand core version concepts and how they apply to Azure DevOps 
 • Use the version control system effectively including branching
 • Work with unit tests and the test explorer window 
 • Understand and use live unit testing 
 • Calculate and monitor code coverage 
 • Use code metrics and static code analysis 
 • Reduce technical debt using code clone analysis 
 • Use the new build system and configure Continuous Integration (CI) 
 • Improve code reuse using Package Management 

Ämnesområden

Introducing the Microsoft Visual Studio family 

 • What’s new in Visual Studio 
 • Overview of the Visual Studio family 
 • Overview of product features 
 • A lap around Visual Studio Team Services 
 • Project workflow across the Visual Studio suite of products  

Organizing work in Team Projects 

 • Organizing projects in VSTS 
 • Creating a new Team Project 
 • Configuring Teams in our Team Project 

Work Items and working with backlogs 

 • Overview of Work Items 
 • Getting started with the Product Backlog 
 • Understanding User Stories 
 • Creating and working with the Sprint Backlog 
 • Configuring project notifications 

TFS Version Control Concepts 

 • Version Control in TFS/VSTS 
 • Git terminology 
 • Important Git commands 

Git workflows 

 • Defining a branching strategy 
 • GitFlow 
 • Trunk-based development 
 • Semantic versioning 

TFS/VSTS as a Git Server 

 • Overview of Git in VSTS 
 • Creating a Git repository 
 • Merging and resolving conflicts 
 • Branch policies 
 • Pull requests 
 • Managing permissions 

Using Git with Visual Studio 

 • Visual Studio Team Explorer 
 • Visual Studio Git integration 
 • Cloning a remote Git repository 
 • Working with Git in Visual Studio 
 • Linking commits to work items 

Unit testing and code quality tools 

 • Unit Testing in Visual Studio 
 • Visual Studio Test Explorer 
 • Live Unit Testing 
 • Code Metrics 
 • Static Code Analysis 

Build and continuous integration 

 • Understanding Build infrastructure 
 • Creating new build definitions 
 • Running tests as part of your build 
 • Configuring Continuous Integration 

Package Management 

 • Overview of Package Management in TFS 
 • Creating a feed 
 • Building and publishing your packages 
 • Consuming packages in Visual Studio 

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A335

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se