Introduction to Programming

Under den här kursen lär du dig grunderna i programmering och hur du arbetar med utvecklingsverktyget Visual Studio och språket C#.

Du lär dig hur du bygger upp ett program och strukturerar din kod, samt grundläggande programmeringskoncept som datatyper, variabler, villkorssatser och loopar. Du får också en introduktion till objektorienterad programmering och lär dig begrepp som klasser, arv och polymorfism. 

Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till deltagare utan tidigare programmeringserfarenhet, som vill komma igång med Visual Studio och C#. Du ska vara en van datoranvändare. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

Introduction to Core Programming Concepts 

This module provides background and foundational information on how computers process information, discusses the different types of applications that a programmer might be creating, and then provides information on how code is compiled and interpreted by a computer.   

 • Computer Data Storage and Processing 
 • Application Types 
 • Application Life-Cycle 
 • Code Compilation 

Core Programming Language Concepts 

This module covers programming language syntax and the importance of using good syntax and following the syntax rules for the chosen language. This module also discusses the core data types and how to store these data types in computer memory by using variables and constants.   

 • Syntax 
 • Data Types 
 • Variables and Constants 

Program Flow 

This module covers how code is executed in a computer program, such as top to bottom, in structured programming and branching in code execution. The module teaches these concepts through the use of functions, decision structures, and looping constructs.   

 • Introduction to Structured Programming Concepts 
 • Introduction to Branching 
 • Using Functions 
 • Using Decision Structures 
 • Introducing Repetition 

Algorithms and Data Structures 

This module introduces the concept of an algorithm by examining a daily routine such as a morning routine for getting up and going to work, outlining all the steps required including the decisions to be made as the routine progresses. The module also discusses how to translate these set of steps into pseudo code for evaluation of the algorithm that will be translated into actual code.   

 • Understand How to Write Pseudo Code 
 • Algorithm Examples 
 • Introduction to Data Structures 

Error Handling and Debugging 

This module helps students understand that errors are a part of programming and they must understand how to anticipate errors, handle those errors in code, and present a good user experience with a program. This module introduces structured exception handling as the mechanism to deal with errors.   

 • Introduction to Program Errors 
 • Introduction to Structured Error Handling 
 • Introduction to Debugging in Visual Studio 

Introduction to Object-Oriented Programming 

This module covers an introduction to the concepts related to object-oriented programming (OOP). The content has been split across two modules with this module focusing on basic OOP concepts that will provide sufficient knowledge to understand complex data structures starting with structs and then moving onto classes. This module helps the students gain an understanding of how to encapsulate data and related functionality within a class.  

 • Introduction to Complex Structures 
 • Introduction to Structs 
 • Introduction to Classes 
 • Introducing Encapsulation 

More Object-Oriented Programming 

This module teaches students about inheritance and polymorphism in classes and function overloading. Function overloading and polymorphism can go hand-in-hand as often times when you inherit from a class, you want to override or change the existing behavior to suit the needs of you class.  

The module also provides an introduction to the base class library in the .NET Framework so that students can start to think about the existence of functionality in other class files and how they can search the .NET Framework to find this functionality and take advantage of it. 

 • Introduction to Inheritance 
 • Introduction to Polymorphism 
 • Introduction to the .NET Framework and the Base Class Library 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 24 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M10975mod

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

11 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.