Programming in C# - Intermediate

Denna Visual Studio-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop.

Under kursen fördjupar du dina kunskaper i C# och Visual Studio. Du får lära dig att skapa delegater och events samt fördjupa dina kunskaper kring arv, överlagrade metoder och interface. Kursen täcker också hur du använder generics, Linq och lambda-uttryck. Du lär dig också att optimera applikationens prestanda genom multitasking. Du lär dig också att koppla en WPF-applikation mot en databas via WCF (Windows Communication Foundation).

Du lär dig

 • Debugging (Preprocessor Directives)
 • Arbeta med delegater events och kollektioner
 • Arv och Interface
 • Skapa generiska kollektioner
 • Läsa och skriva data (serialisering)
 • Skapa gränssnitt med XAML
 • Anonyma metoder
 • LINQ och Entity Data Models
 • Åtkomst till data i Internet eller molnet
 • Förbättra applikationens prestanda och användarnas upplevelse genom multitasking
 • Integrera C#-kod med dynamiska språk och COM-komponenter
 • Övervaka applikationer
 • Skapa egna typer och hantera assemblies
 • Arbeta med kryptering
 • Praktiska tips och tricks

Förkunskaper

Du ska ha kunskaper om utvecklingsmiljön i Visual Studio, samt grundläggande kunskaper inom C#-programmering. För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

This module explains how to use inheritance to create a class hierarchy and extend a .NET Framework class. This module also describes how to create generic classes and define extension methods.

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes
 • Creating Generic Types

Reading and Writing Local DataThis module explains how to read and write data by using file input/output (I/O) and streams, and how to serialize and deserialize data in different formats.

 • Reading and Writing Files
 • Serializing and Deserializing Data
 • Performing I/O Using Streams

Accessing a Database

This module explains how to create and use an entity data model for accessing a database, and how to use LINQ to query and update data.

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ
 • Updating Data by Using LINQ

Accessing Remote Data

This module explains how to use the types in the System.Net namespace, and WCF Data Services, to query and modify remote data.

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data in the Cloud

Designing the User Interface for a Graphical Application

This module explains how to build and style a graphical user interface by using XAML. This module also describes how to display data in a user interface by using data binding.

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data
 • Styling a User Interface

Improving Application Performance and Responsiveness

This module explains how to improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.

 • Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronizing Concurrent Access to Data

Integrating with Unmanaged Code

This module explains how to integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application. This module also describes how to control the lifetime of unmanaged resources.Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Creating Reusable Types and Assemblies

This module explains how to examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate managed code at runtime, and manage different versions of assemblies.

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing and Deploying Assemblies

Encrypting and Decrypting Data

This module explains how to encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20483-2mod

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

27 april

6 juli

21 september

9 november

14 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.