Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps.

Kursen fokuserar på att med HTML5, CSS3 och Javascript implementera logik, definiera och använda variabler, utföra looping och branching, skapa användargränssnitt, hämta och validera användar-input samt skapa välstrukturerade applikationer.

Målgrupp

The course is intended for developers who have at least six months of professional experience and who are interested in developing applications using HTML5 with JavaScript and CSS3 (either Windows Store apps or IE10 apps for the Web). While the students may have little or no HTML5 coding experience, they should have some experience with HTML4.

Students choosing to attend this course without a developer background should pay special attention to the training prerequisites. Developers who have more than 5 years programming experience may find that portions of this training are fundamental in nature when presenting the syntax associated with certain programming tasks.

Individuals who are interested in taking exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, can also attend this course.

Du lär dig

After completing this course, students will be able to:

 • Explain how to use Visual Studio 2012 to create and run a Web application.
 • Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 • Add interactivity to an HTML5 page by using JavaScript.
 • Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes and JavaScript code.
 • Send and receive data to and from a remote data source by using XMLHTTPRequest objects and jQuery AJAX operations.
 • Style HTML5 pages by using CSS3.
 • Create well-structured and easily-maintainable JavaScript code.
 • Use common HTML5 APIs in interactive Web applications.
 • Create Web applications that support offline operations.
 • Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Add advanced graphics to an HTML5 page by using Canvas elements, and by using and Scalable Vector Graphics.
 • Enhance the user experience by adding animations to an HTML5 page.
 • Use Web Sockets to send and receive data between a Web application and a server.
 • Improve the responsiveness of a Web application that performs long-running operations by using Web Worker processes.

The lab scenarios in this course are selected to support and demonstrate the structure of various application scenarios. They are intended to focus on the principals and coding components/structures that are used to establish an HTML5 software application. This course uses Visual Studio 2012, running on Windows 8.

Ämnesområden

Overview of HTML, CSS, HTML5 and Javascript

This module provides a brief overview of HTML, CSS and the new features of HTML 5. There is also a brief introduction to the JavaScript language.

Creating Forms to Collect Data and Validate User Input

This module describes the new input types available with HTML5, and explains how to create forms to collect and validate user input by using the new HTML5 attributes and JavaScript code.

 • Overview of Forms and Input Types
 • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

Communicating with a Remote Data Source

This module describes how to send and receive data to and from a remote data source by using an XMLHTTPRequest object and by performing jQuery AJAX operations.

 • Sending and Receiving Data by Using XMLHTTPRequest
 • Sending and Receiving Data by Using jQuery AJAX operations

Styling HTML5 by Using CSS3

This module describes how to style HTML5 pages and elements by using the new features available in CSS3.

 • Styling Text
 • Styling Block Elements
 • CSS3 Selectors
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3

Creating Objects and Methods by Using JavaScript

This module explains how to write well-structured and easily-maintainable JavaScript code, and how to apply object-oriented principles to JavaScript code in a Web application.

Writing Well-Structured JavaScript

 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects

Creating Interactive Pages using HTML5 APIs

This module describes how to use some common HTML5 APIs to add interactive features to a Web application. This module also explains how to debug and profile a Web application.

 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application

Adding Offline Support to Web Applications

This module describes how to add offline support to a Web application, to enable the application to continue functioning in a user's browser even if the browser is disconnected from the network.

 • Reading and Writing Data Locally
 • Adding Offline Support by Using the Application Cache

Implementing an Adaptive User Interface

This module describes how to create HTML5 pages that can dynamically detect and adapt to different devices and form factors.

 • Supporting Multiple Form Factors
 • Creating an Adaptive User Interface

Creating Advanced Graphics

This module describes how to create advanced graphics for an HTML5 Web application by using a Canvas element, and by using Scalable Vector
Graphics.

 • Creating Interactive Graphics by Using Scalable Vector Graphics
 • Programmatically Drawing Graphics by Using a Canvas

Animating the User Interface

This module describes how to enhance the user experience in an HTML5 Web application by adding animations.

 • Applying CSS Transitions
 • Transforming Elements
 • Applying CSS Key-frame Animations

Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets

This module explains how to use Web Sockets to transmit and receive data between an HTML5 Web application and a server.

 • Introduction to Web Sockets
 • Sending and Receiving Data by Using Web Sockets

Creating a Web Worker Process

This module describes how to use Web Worker Processes to perform long-running operations asynchronously and improve the responsiveness of an HTML5 Web application.

 • Introduction to Web Workers
 • Performing Asynchronous Processing by Using a Web Worker

Förkunskaper

Utöver professionell erfarenhet som utvecklare, behöver du även praktisk och konceptuell kunskap inom HTML5-programmering. Detta innefattar följande:

 • Förståelse för den grundläggande strukturen i HTML
 • Förståelse för hur CSS används för att sätta stilar på HTML-element
 • God kunskap i att skriva Javascript för att tillföra funktionalitet i en webbsida. Till detta rekommenderar vi vår kurs JavaScript Foundation.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 29 950,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod M20480mod

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

4 mars

20 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.