JavaScript Foundation

JavaScript, eller ECMAScript som det egentligen heter, är en grundläggande teknik för alla moderna webbplatser. I den här kursen går vi igenom grunderna i JavaScript-programmering för användning på webbplatser. Vi tittar på syntax, användningsområden, debugging och exekvering.

Grundläggande programmering i form av variabler, if-satser, loopar, datatyper, funktioner, objekt mm avhandlas. Men det räcker inte med JavaScript, du måste även förstå vissa grundläggande API:er för att kunna använda JavaScript på en webbplats. Därför går vi igenom Document Object Model (DOM), Events och vissa JavaScript API:er från HTML5. Vi pratar även om nyheterna i ECMAScript 2015 och senare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till webbutvecklare med lite eller ingen erfarenhet av JavaScript. Kursen är plattformsoberoende och lämpar sig för alla utvecklare, oavsett plattformserfarenhet.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i webbutveckling. Ingen tidigare programmeringserfarenhet krävs. Läromedlet är skrivet på engelska.

Kursinnehåll

 • JavaScript eller ECMAScript
 • Användningsområden
 • Hur JavaScript inkluderas i webbsidor
 • Exekevering i webbläsare
 • Syntax
 • Variabler
 • If-satser
 • Loopar, for och while
 • Datatyper
 • Funktioner
 • Objekt
 • Händelser, Events
 • Document Object Model (DOM)
 • Vissa HTML5 API:er
 • ECMAScript 2015
 • Debugging i webbläsare

Om kursen

Pris: 19 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A356

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se