ReactJS

Denna utbildning ger dig som frontend-utvecklare kunskaperna att utnyttja javascriptbiblioteket React till att skapa smidiga och effektiva webapplikationer, där sidinnehåll renderas om utan att sidan uppdateras.

Reacts huvudsakliga idé är denna; om vi renderar om istället för att uppdatera så blir koden lättare att både skriva och resonera kring. Det förväntade prestandafallet uteblir tack vare sinnrik användning av virtual DOM, som resulterar i att bara de nödvändiga uppdateringarna faktiskt utförs under motorhuven.

Precis som React så föddes även Redux ur tankarna kring funktionell programmering. Redux lagrar all state i appen i ett enda objekt, vilket kombinerat med ett enkelriktat dataflöde gör att en förvånansvärt stor del av din kodbas förvandlas till "rena" funktioner, utan sidoeffekter. Resultatet blir en kodbas som både är mindre komplicerad samt lättare att resonera kring.

Den tredje delen i treenigheten är React Router, som ger din React-app en routing-lösning baserad på den beprövade designen i Embers router. I denna kurs får du dels lära dig dessa tre bibliotek, men framför allt får du en förståelse om de bakomliggande idéerna och varför de är så framgångsrika.

Förkunskaper

En god grundförståelse för HTML, CSS och JavaScript, motsvarande innehållet i våra kurser HTML5, CSS3, och Modern JavaScript.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden

Introduktion

 • JavaScripts flexibilitet
 • Funktionell programmering
 • Vad är React?
 • Utvecklingsmiljö

React, level 1

 • Rendera en komponent
 • Kombinera komponenter
 • Kommunikation mellan komponenter

Redux, level 1

 • Flux och Redux
 • Reducers
 • Store

React och Redux tillsammans

 • Koppla in state till komponenter
 • Låta komponenter uppdatera state

React-Router

 • Definiera routes
 • Länkar och dynamisk navigering
 • Routes och Redux

React, level 2

 • Klass-syntax
 • Spara state i komponenten
 • Komponentens livscykel
 • Mixins

Redux, level 2

 • Kombinera reducers
 • Middlewares
 • Asynkrona action creators
 • Utvecklingsverktyg för Redux

I ett större sammanhang

 • Serverrendering
 • Rendera till annat än DOM:en
 • Enhetstesta React-kod
 • Övrigt i ekosystemet

Om kursen

Pris: 19 500,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod ET273

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se