VMware NSX-T Data Center - Install Configure Manage

Denna femdagarskurs ger dig kunskaperna för att administrera en miljö baserad på VMware NSX-T. Utbildningen täcker egenskaper och funktionalitet hos NSX-T i OSI-modellens lager två till sju.

Under kursen får du tillgång till en labbmiljö i ett mjukvarudefinierat datacenter tillhandahållet av VMware. 

Förkunskaper

 • Understanding of enterprise switching and routing 
 • Knowledge of TCP/IP services 
 • Experience with firewalls and firewall rule sets 
 • Understanding of concepts presented in the VMware Data Center Virtualization Fundamentals course 
 • Understanding of concepts presented in the VMware Introduction to Network Virtualization with NSX course 

Ämnesområden

NSX-T Introduction 

 • Introductions and course logistics 
 • Review course objectives 

Overview, Architecture, and Components of NSX-T Data Center 

 • Describe NSX-T Data Center™ platform features and advantages 
 • List the capabilities of NSX-T Data Center platform 
 • Explain the value proposition of NSX-T Data Center 
 • Describe NSX-T Data Center Architecture planes 
 • Describe NSX-T Data Center and Kubernetes integration features 
 • Describe NSX-T Data Center and Pivotal Cloud Foundry integration features 
 • Describe NSX-T Data Center and OpenShift integration features 
 • Describe NSX Cloud™ use cases 
 • Explain NSX Cloud features and capabilities 
 • Describe the NSX Cloud components and their roles and responsibilities 

Deploying NSX-T Data Center  

 • Define the NSX-T Data Center deployment preparation 
 • Identify the system requirements to deploy NSX-T Data Center 
 • Identify ports and protocols  
 • Identify and describe the NSX-T Data Center installation checklist 
 • Describe the OVF deployment of NSX-T Data Manager 
 • Explain how to power on the NSX-T Manager using a Compute Manager (VMware vCenter Server®) 
 • Describe the process to check the NSX-T Manager status 
 • Explain the methods to reboot the NSX-T Manager  

User and Role Management 

 • Describe role-based Access Control and VMware Identity Manager™ 
 • Explain the integration of NSX-T with VMware Identity Manager 
 • Explain authentication policies 
 • Identify the four types of permissions 
 • Describe the workflows of logical switching (MP, CCP, DP) 
 • Describe the VMware Identity Manager built-in roles 
 • Explain VMware Identity Manager Domains and User Attributes 

Logical Switching Networking Services 

 • Explain the need for NSX-T Data Center Logical Switching feature 
 • Describe various logical switching terminology 
 • List the various types of logical switches available 
 • Explain N-VDS implementation in ESXi and KVM 
 • Explain the encapsulation protocol GENEVE implementation  
 • Explain the Switch Security feature of NSX-T Logical Switching 

Logical Bridging Networking Services 

 • Explain the function and purpose of logical bridging 
 • Describe the scenarios for logical bridging 

Logical Routing Networking Services 

 • Explain the function of NSX-T Logical Routing 
 • Describe NSX-T multitier routing architectures 
 • Explain north-south and east-west routing 
 • Differentiate between dynamic and static routing 
 • Describe the architecture of NSX-T two-tier routing 
 • Explain the benefits of NSX-T two-tier routing for single- and multi-tenancy 
 • Describe the form factors of NSX-T Edge nodes 
 • Explain the purpose of Equal Cost Multipath routing 

Operational Services 

 • Describe NSX-T Data Center services 
 • Describe Source and Destination NAT 
 • Describe NSX-T DNS and DHCP services 
 • List the HA Modes available in NSX-T 
 • Describe the load-balancing service of NSX-T 
 • Explain Metadata Proxies 

Security Services 

 • Describe NSX-T microsegmentation 
 • Explain microsegmentation use cases 
 • Explain microsegmentation design objectives 
 • Describe the architecture of NSX-T firewalls 
 • Explain the purpose and creation of firewall sections 
 • Explain the function of NSX-T SpoofGuard 

NSX-T Data Center Operations 

 • Describe the configuration, routine maintenance, and management of NSX-T 
 • Describe the procedure of applying NSX-T authentication certificates 
 • Explain the need and process to manage IP addresses 
 • Describe the methods for NSX-T logging 
 • Explain the types of backups available  
 • Explain the various native troubleshooting tools available for NSX-T Data Center 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 40 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod T3423R
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

21 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.