VMware vSphere 6.5 - Install, Configure, Manage (VSICM)

Utbildningen vänder sig till konsulter eller administratörer som vill planera, installera och sköta driften av ett datacenter med hjälp av VMware vCenter Server 6.5 och VMware ESXi 6.5. Kursen är förberedande för dig som vill certifiera dig och bli VCP 6.5.

Kursen innefattar Hands On-labbar och fokuserar på installation, konfiguration och handhavande av Vmware vSphere 6.5 med VMware vCenter Server 6.5 och VMware ESXi 6.5. 

Förkunskaper

Ingen tidigare erfarenhet av VMware vSphere krävs men du bör ha en grundläggande förståelse för virtualisering och även erfarenhet av att administrera servrar med Windows och/eller Linux som operativsystem.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detta går vi igenom

 • Describe the software-defined data center
 • Deploy an ESXi host and create virtual machines
 • Describe vCenter Server architecture
 • Deploy a vCenter Server instance or VMware vCenter Server™ Appliance™
 • Use vCenter Server to manage an ESXi host
 • Configure and manage vSphere infrastructure with VMware vSphere® Client™ and VMware vSphere®
 • Web Client
 • Configure virtual networks with vSphere standard switches
 • Use vCenter Server to manage various types of host storage 
 • Manage virtual machines, templates, clones, and snapshots
 • Create a vApp
 • Describe and use the content library
 • Migrate virtual machines with VMware vSphere® vMotion®
 • Use VMware vSphere® Storage vMotion® to migrate virtual machine storage
 • Monitor resource usage and manage resource pools
 • Use VMware vRealize™ Operations Manager™ to identify and solve issues through analytics and alerts 
 • Manage VMware vSphere® High Availability and VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Use VMware vSphere® Replication™ and VMware vSphere® Data Protection™ to replicate virtual
 • machines and perform data recovery
 • Use VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters to improve host scalability
 • Use vSphere distributed switches to improve network scalability
 • Use VMware vSphere® Update Manager™ to apply patches
 • Perform basic troubleshooting of ESXi hosts, virtual machines, and vCenter Server operations

Ämnesområden

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

Software-Defined Data Center

 • Introduce components of the software-defined data center
 • Describe where vSphere fits into the cloud architecture
 • Install and use vSphere Client
 • Overview of ESXi

Creating Virtual Machines

 • Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
 • Create and work with virtual machines

vCenter Server

 • Introduce the vCenter Server architecture
 • Deploy and configure vCenter Server Appliance
 • Install and use vSphere Web Client
 • Manage vCenter Server inventory objects and licenses
 • Explain the benefits of Enhanced vMotion Compatibility

Configuring and Managing Virtual Networks

 • Describe, create, and manage standard switches
 • Describe and modify standard switch properties
 • Configure virtual switch load-balancing algorithms
 • Create, configure, and manage vSphere distributed switches, network connections, and port groups

Configuring and Managing Virtual Storage

 • Introduce storage protocols and storage device names
 • Discuss ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
 • Create and manage VMware vSphere® VMFS datastores
 • Introduce VMware Virtual SAN™ 

Virtual Machine Management

 • Use templates and cloning to deploy virtual machines
 • Modify and manage virtual machines
 • Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
 • Create and manage virtual machine snapshots
 • Create a vApp
 • Introduce the various types of content libraries and how to deploy and use them

Resource Management and Monitoring

 • Introduce virtual CPU and memory concepts
 • Configure and manage resource pools
 • Describe methods for optimizing CPU and memory usage
 • Use vCenter Server performance graphs and alarms to monitor resource usage
 • Create and use alarms to report certain conditions or events
 • Introduce vRealize Operations Manager for data center monitoring and management

vSphere HA and vSphere Fault Tolerance

 • Explain the vSphere HA architecture
 • Configure and manage a vSphere HA cluster
 • Use vSphere HA advanced parameters
 • Introduce vSphere Fault Tolerance
 • Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
 • Introduce vSphere Replication
 • Use vSphere Data Protection to back up and restore data

Host Scalability

 • Describe the functions of a vSphere DRS cluster
 • Configure and manage a vSphere DRS cluster
 • Work with affinity and anti-affinity rules
 • Use vSphere HA and vSphere DRS together

vSphere Update Manager and Host Maintenance

 • Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching
 • Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
 • Create patch baselines
 • Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
 • Scan and remediate hosts

Installing VMware Components

 • Introduce ESXi installation
 • Describe boot-from-SAN requirements
 • Introduce vCenter Server deployment options
 • Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
 • Discuss installation of vCenter Server Appliance and a vCenter Server instance

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 34 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod T326
Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

28 maj

2 juli

13 augusti

10 september

15 oktober

12 november

10 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.