VMware vSphere 6.7 - Install, Configure, Manage (VSICM)

Utbildningen vänder sig till konsulter eller administratörer som vill planera, installera och sköta driften av ett datacenter med hjälp av VMware vCenter Server 6.7 och VMware ESXi 6.7. Kursen är förberedande för dig som vill certifiera dig och bli VCP 6.7.

Kursen innefattar Hands On-labbar och fokuserar på installation, konfiguration och handhavande av Vmware vSphere 6.7 med VMware vCenter Server 6.7 och VMware ESXi 6.7. 

Förkunskaper

Ingen tidigare erfarenhet av VMware vSphere krävs men du bör ha en grundläggande förståelse för virtualisering och även erfarenhet av att administrera servrar med Windows och/eller Linux som operativsystem.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detta går vi igenom

•  Describe the software-defined data center
•  Explain the vSphere components and their function in the infrastructure
•  Add ESXi hosts to a VMware vCenter® Server Appliance™ instance
•  Manage vCenter Server Appliance
•  Use a local content library as an ISO store, and deploy a virtual machine 
•  Describe vCenter Server architecture
•  Use vCenter Server to manage an ESXi host 
•  Configure and manage vSphere infrastructure with VMware Host Client™ and VMware vSphere® Client™
•  Describe virtual networks with vSphere standard switches
•  Configure standard switch policies 
•  Use vCenter Server to manage various types of host storage: VMware vSphere® VMFS, NFS, iSCSI, and 
   RDM
•  Examine the features and functions of Fibre Channel and VMware vSAN™  
•  Manage virtual machines, templates, clones, and snapshots
•  Migrate virtual machines with VMware vSphere® vMotion®
•  Migrate virtual machine storage with VMware vSphere® Storage vMotion® 
•  Monitor resource usage, and manage resource pools
•  Discuss the VMware vSphere® High Availability cluster architecture 
•  Configure vSphere HA
•  Manage vSphere HA and VMware vSphere® Fault Tolerance 
•  Use VMware vSphere® Replication™ and VMware vSphere® Data Protection™ to replicate virtual 
   machines and perform data recovery
•  Use VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters to improve host scalability
•  Use VMware vSphere® Update Manager™ to apply patches and perform basic troubleshooting of ESXi 
   hosts, virtual machines, and vCenter Server operations
•  Identify troubleshooting methodology to logically diagnose faults and improve troubleshooting efficiency

Ämnesområden

Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives
•  Describe the content of the course
•  Gain a complete picture of the VMware certification system
•  Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
•  Identify additional resources

Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center
•  Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
•  Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
•  Use vSphere Client to access and manage your vCenter Server system and ESXi host
•  Compare virtual machine hardware version 14 to other versions
•  Identify the virtual network adapters, and describe the enhanced VMXNET3
•  Compare the types of virtual disk provisioning
•  Identify the advantages of ESXi Quick Boot

Creating Virtual Machines
•  Create, provision, and remove a virtual machine
•  Explain the importance of VMware Tools™
•  Describe how to import a virtual appliance OVF template
•  Manage VMware Tools
•  Explain troubleshooting OS installation and VMware Tools 

vCenter Server
•  Describe the vCenter Server architecture
•  Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
•  Identify the vCenter Server services, components, and modules
•  Access and configure vCenter Server Appliance
•  Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
•  Describe the rules for applying permissions
•  Create a custom role in vCenter Server
•  Create a backup schedule
•  Restore vCenter Server Appliance from backup
•  Monitor vCenter Server Appliance 

Configuring and Managing Virtual Networks
•  Describe, create, and manage standard switches
•  Configure virtual switch security and load-balancing policies
•  Compare vSphere distributed switches and standard switches
•  Describe the virtual switch connection types
•  Describe the new TCP/IP stack architecture
•  Use VLANs with standard switches

Configuring and Managing Virtual Storage
•  Identify storage protocols and storage device types 
•  Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
•  Create and manage VMware vSphere® VMFS and NFS datastores 
•  Describe the new features of VMFS 6.5
•  Identify the advantages of VMware vSAN™
•  Describe guest file encryption 

Virtual Machine Management
•  Use templates and cloning to deploy new virtual machines
•  Modify and manage virtual machines
•  Clone a virtual machine
•  Upgrade virtual machine hardware to version 14
•  Remove virtual machines from the vCenter Server inventory and datastore
•  Use customization specification files to customize a new virtual machine
•  Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
•  Create and manage virtual machine snapshots
•  Create, clone, and export vApps
•  Identify the types of content libraries and how to deploy and use them

Resource Management and Monitoring
•  Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
•  Describe what overcommitment of a resource means
•  Identify additional technologies that improve memory usage
•  Configure and manage resource pools
•  Describe methods for optimizing CPU and memory usage
•  Use various tools to monitor resource usage
•  Create and use alarms to report certain conditions or events

vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data
•  Explain the vSphere HA architecture
•  Configure and manage a vSphere HA cluster
•  Use vSphere HA advanced parameters
•  Enforce infrastructural or intra-app dependencies during failover
•  Describe vSphere HA heartbeat networks and datastore heartbeats
•  Examine the features and functions of vSphere Fault Tolerance
•  Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
•  Support vSphere Fault Tolerance interoperability with vSAN
•  Examine enhanced consolidation of vSphere Fault Tolerance virtual machines
•  Examine the features and functions of vSphere Replication 

vSphere DRS
•  Describe the functions of a vSphere DRS cluster
•  Create a vSphere DRS cluster
•  View information about a vSphere DRS cluster
•  Configure virtual machine affinity, DRS groups, and VM-host affinity rules
•  Remove a host from a vSphere DRS cluster

vSphere Update Manager
•  Describe the new architecture, components, and capabilities of vSphere Update Manager 
•  Use vSphere Update Manager to manage the patching of ESXi, virtual machines, and vApps
•  Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
•  Create patch baselines
•  Use host profiles to manage host configuration compliance 
•  Examine the features and functions of vSphere Update Manager EAM integration
•  Integrate vSphere Update Manager with vSphere DRS
•  Scan and remediate hosts

vSphere Troubleshooting 
•  Define the scope of troubleshooting 
•  Use a structured approach to solve configuration and operational problems
•  Identify troubleshooting methodology to logically diagnose faults and improve troubleshooting efficiency

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 36 950,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod T326

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

11 maj

29 juni

31 augusti

21 september

2 november

14 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.