Om Cornerstone

Cornerstone grundades år 1993, och är idag en av Sveriges största företagsutbildare. Vårt arbete utgår ifrån insikten att varje hälsosam organisation vilar på framgångens fyra hörnstenar - processer, roller, ledning och förändring.

Det räcker inte med att en utbildning i sig håller bra kvalitet, den måste också vara relevant och ge resultat. Vår syn på processer, roller, ledning och förändring har med åren gjort oss till Sveriges ledande specialister på att förverkliga våra kunders planer och målsättningar, med just högklassig och relevant utbildning.

Vi har en marknadsledande position och är representerade med moderna kurscenter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå.

Vårt erbjudande

  • Teknik- och utvecklarutbildning på plattformar från Microsoft, VMware, Citrix, Novell med flera.
  • IT-relaterad metodutbildning inom exempelvis ITIL, Scrum och annan vedertagen best practice.
  • Utbildning inom ledarskaps- och projektorienterade kompetenser som exempelvis förändringsledning, affärsmannaskap och presentationsteknik.
  • Användarutbildning inom bland annat Microsoft Office och Adobe-sviten.

Vår affärsidé

Cornerstone stärker sina kunders konkurrenskraft genom att leverera relevant kunskap och kompetens förmedlat med hög kvalitet.

Addskills Cornerstone Group AB + Global Knowledge Sverige = sant

Den nya gemensamma organisationen blir störst inom utbildningslösningar i Sverige och ska tillsammans fortsätta stödja nya och befintliga kunder med deras kompetensinvesteringar. En viktig del är också att hjälpa organisationer och företag med kartläggning av kompetensbrister samt utbilda IT-proffs, systemutvecklare, ledare och medarbetare.

LLPA

Medlem i Leading Learning Partner Association

Vi är medlem i det internationella nätverket Leading Learning Partner Association, eller LLPA.

Insikt - Din nyckel till en stark organisation

Insikt - Din nyckel till en stark organisation

Får du valuta för alla era utbildningsinvesteringar? Har ni en strategi för era utbildningsinsatser? Cornerstones har flera års erfarenhet av att hjälpa företag och chefer med att få kontroll och besvara dessa frågor. Via vårt koncept Insikt gör vi det enkelt för dig att få valuta för varenda investerad utbildningskrona!

Cornerstones Ackrediteringar