Jörgen Hjärtenflo

Jörgen Hjärtenflo är idag en av Sveriges heta profiler inom unified messaging och SharePoint. Windows Server-platformen tillsammans med System Center har även Jörgen under sina breda vingar ett fast grepp om. Jörgen har en utomordentlig förmåga att bereda eleverna inför kommande arbetsuppdrag och med god pedagogisk förmåga förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs för jobbet.

Jörgen är vidare en "superpreppare" för MS certifieringar, där hans preppdagar är mycket uppskattade och framgångsrika. Med en bred teknisk IT-relaterad bas förmedlar han sin spetskompetens till sina elever och till sina kunder i olika Microsoft projekt ute på fältet.