Peter Larsson

Peter som är utbildad lärare från början varvar idag instruktörsjobbet på Cornerstone med rena konsultuppdrag. Han har arbetat i databranschen sedan slutet av 1980-talet.

Peter inledde sin karriär på Digital Equipment Corporation (DEC) och var fram till mitten av nittiotalet specialist på operativsystem och nätverk inom DEC (OpenVMS och DECnet). Peter kom i kontakt med Microsoft-produkter redan under Digital-tiden och var en av de absolut första i Sverige som började arbeta med och utbilda på Windows NT (från Windows NT 3.1).

Han har allt sedan dess fortsatt att arbeta som konsult och instruktör med de efterföljande operativsystemen från Microsoft fram till idag.

Förutom operativsystem och AD har Peter också arbetat med både Exchange och Microsofts programsviter för System Management, alltsedan produkterna dök upp i mitten av 1990-talet.

Kopplat till SCCM är Peter även en av våra specialister på deployment (operativsystem-utrullningar) och har bl a tagit fram och hållit kurser på BDD och MDT.

Peter är MCP och MCT sedan 1994 och MCSE sedan 1995. Han har arbetat med Cornerstone sedan 1998.