Tiberiu Covaci

Tiberiu arbetar nära inpå Microsoft, både som författare och med teknikutvärdering för Microsofts officiella .Net-utbildningar. Han är medlem av MCT Advisory Council, ASP Insider, Telerik Insider samt är också INETA- och IASA-talare och INETA Country Lead för Sverige. Han brinner för ämnen som multi-core och parallellprogrammering, ASP.Net samt nya programspråk och trender. När han får tid över bloggar han gärna på blog.

Tiberiu startade Many-core i Sverige, ett företag som tillhandahåller utbildning och mentorskap för utvecklare som arbetar med .Net-ramverket eller teknologier byggda på detta.